NCC produserer asfalt i en rekke forskjellige kvaliteter og ulike egenskaper

NCC Industry Norge

NCC Industry er Nordens største aktør inne både asfalt og steinmaterialer. Alle våre pukkverk er sertifisert i henhold til ISO 9001, 14001 og 45001.

NCC Industry legger hovedvekt på industriproduksjon – steinmaterialer og asfalt. Vi er en proaktiv partner med ekspertise både innen produksjon og entreprenørvirksomhet, med hovedvekt på bærekraftige løsninger.

NCCs industrivirksomhet er basert på produksjon av steinmaterialer og asfalt. NCC Industry er organisert i to avdelinger: Asphalt og Stone Materials. De ulike delene er beslektet og danner en naturlig foredlingskjede som er godt integrert med NCCs bygg- og anleggsvirksomhet.

Både produkter og metoder i NCC Industry utvikles slik at virksomheten i minst mulig grad påvirker miljøet. Nye energibesparende asfaltprodukter, gjenvinning av asfalt og alternativt drivstoff er noen eksempler. NCC Industry vil gjennom ulike initiativ medvirke til en mer bærekraftig samfunnsutvikling.

Kundegrunnlaget for steinmaterialer, asfaltproduksjon, pæling og asfaltering stammer fra så vel privat sektor som kommuner og offentlig administrasjon. Privatmarkedet for asfaltering og levering av steinmaterialer utgjør størstedelen av kundegrunnlaget. Som kunde vil du dra nytte av vår nordiske kompetanse som ledende aktør i våre markeder, en aktør som leverer de rette produktene og tjenestene til dine prosjekter.

NCC Industry produserer totalt seks millioner tonn asfalt og 25 millioner tonn pukk- og grusmateriale hvert år. Det gjør oss til Nordens største aktør innen asfalt og steinmaterialer. Virksomheten er først og fremst basert i de nordiske landene, men vi eksportert pukk til andre land i Nord-Europa.

Norge

I Norge er det rundt 600 personer ansatt i NCC Industry. Virksomheten er inndelt i to områder: Steinmaterialer og Asfalt.