NCC Property Development

NCC Property Development utvikler og selger kommersielle eiendommer i definerte vekstmarkeder i Norden.

NCC Property Development legger hovedvekt på bærekraftige kontor-, handels- og logistikkeiendommer med attraktiv beliggenhet, og kjennetegnes av en grundig forståelse av spesifikke kundebehov.

Ettersom eiendomsutvikling er en lang prosess, er det viktig å forstå fremtidige trender i et forsøk på å forutsi hvilke krav og ønsker morgendagens kunder vil ha. Det er viktig å vite hvilke geografiske steder og typer eiendommer kundene sannsynligvis vil velge som arbeidsplasser om fem til ti år.

NCC jobber systematisk med å skaffe seg innsikt gjennom undersøkelser om fremtidstrender, kundeintervjuer og trendovervåking.

Megatrender som urbanisering og kampen om talentene styrker NCCs muligheter for å utvikle urbane områder ved å tilby attraktive kontorer og kjøpesentre, og samtidig støtte behovet for en infrastruktur som fungerer knirkefritt.