Helle sandtak, NCC steinmaterialer

Pukk og grusprodukter

Stein, pukk, grus og sand brukes i all bygge- og anleggsvirksomhet, samt som tilslag til asfalt- og betongproduksjon. NCC leverer pukk, grus og sand i ulike størrelser til slik virksomhet, samt til privatpersoner.

 • Maskinsand, pukk, kult og subbus fra NCC
  Pukk, kult, maskinsand og subbus – produkter fra knust fjell

  I motsetning til natursand og naturgrus, som naturen har skapt over en lang tidsperiode, har vi mekanisk knusing som gir oss sand, pukk, kult og subbus. Disse produktene kan brukes som fyllmateriale, bærelag og slitelag, og som tilslag i asfalt og betong.

 • NCC Maskinsand - Se verdien i sand

  Sand har alltid spilt en viktig rolle i bygg- og anleggsbransjen. Vi har utviklet en rekke erstatningsprodukter for natursand, så sanden kan gjøre det den er ment til – filtrere og rense grunnvannet.

 • Sand til forskjellige bruksområder
  Sand

  Sandprodukter kan for eksempel brukes som strø når det er glatt, til lekesandkasser, som tilslag til betong og ved blanding av mørtel. NCC produserer og leverer sand til ulike bruksområder.

 • NCC tar imot utgravningsmasse, asfalt, betong og jord til nye gjenvinningsprodukter
  Gjenvinning av asfalt, betong og jord

  NCC tar imot utgravningsmasser, asfalt, betong og jord og gjør disse massene om til nye produkter. Steinmaterialer bevarer sine gode egenskaper selv om de gjenvinnes.

 • Beregn forbruk av steinmaterialer
  Regn ut materialforbruk

  Her kan du raskt regne ut hvor mye steinmaterialer du trenger, f.eks. til drenering eller en sandkasse. Resultatet av beregningen kan du ta med til ditt nærmeste anlegg, så får du riktig mengde av riktig produkt.

Vi gruser opp veien for deg!