Helle sandtak, NCC steinmaterialer

Pukk og grusprodukter

Stein, pukk, grus og sand brukes i all bygge- og anleggsvirksomhet, samt som tilslag til asfalt- og betongproduksjon. NCC leverer pukk, grus og sand i ulike størrelser til slik virksomhet, samt til privatpersoner.

Maskinsand, pukk, kult og subbus fra NCC
Pukk, kult, maskinsand og subbus – produkter fra knust fjell

I motsetning til natursand og naturgrus, som naturen har skapt over en lang tidsperiode, har vi mekanisk knusing som gir oss sand, pukk, kult og subbus. Disse produktene kan brukes som fyllmateriale, bærelag og slitelag, og som tilslag i asfalt og betong.

NCC Maskinsand - Se verdien i sand

Sand har alltid spilt en viktig rolle i bygg- og anleggsbransjen. Vi har utviklet en rekke erstatningsprodukter for natursand, så sanden kan gjøre det den er ment til – filtrere og rense grunnvannet.

Sand til forskjellige bruksområder
Sand

Sandprodukter kan for eksempel brukes som strø når det er glatt, til lekesandkasser, som tilslag til betong og ved blanding av mørtel. NCC produserer og leverer sand til ulike bruksområder.

NCC tar imot utgravningsmasse, asfalt, betong og jord til nye gjenvinningsprodukter
Gjenvinning av asfalt, betong og jord

NCC tar imot utgravningsmasser, asfalt, betong og jord og gjør disse massene om til nye produkter. Steinmaterialer bevarer sine gode egenskaper selv om de gjenvinnes.

Beregn forbruk av steinmaterialer
Regn ut materialforbruk

Her kan du raskt regne ut hvor mye steinmaterialer du trenger, f.eks. til drenering eller en sandkasse. Resultatet av beregningen kan du ta med til ditt nærmeste anlegg, så får du riktig mengde av riktig produkt.

Vi gruser opp veien for deg!

Espen Allum

Salgssjef, innland, Steinmaterialer, NCC Industry

Øystein Nordtorp, Salg- og markedssjef, Steinmaterialer, NCC Industry
Øystein Nordtorp

Salg- og markedssjef, Steinmaterialer, NCC Industry