Pukk og grusprodukter

Stein, pukk, grus og sand brukes i all bygge- og anleggsvirksomhet, samt som tilslag til asfalt- og betongproduksjon. NCC leverer pukk, grus og sand i ulike størrelser til slik virksomhet, samt til privatpersoner.

Maskinsand, pukk, kult og subbus fra NCC
Pukk, kult, maskinsand og subbus – produkter fra knust fjell

I motsetning til natursand og naturgrus, som naturen har skapt over en lang tidsperiode, har vi mekanisk knusing som gir oss sand, pukk, kult og subbus. Disse produktene kan brukes som fyllmateriale, bærelag og slitelag, og som tilslag i asfalt og betong.

Sand til forskjellige bruksområder
Sand

Sandprodukter kan for eksempel brukes som strø når det er glatt, til lekesandkasser og ved blanding av mørtel. NCC produserer og leverer sand til ulike bruksområder.

NCC tar imot utgravningsmasse, asfalt, betong og jord til nye gjenvinningsprodukter
Gjenvunnet materiale

NCC tar imot utgravningsmasser, asfalt, betong og jord og gjør disse massene om til nye produkter. Steinmaterialer bevarer sine gode egenskaper selv om de gjenvinnes.

Beregn forbruk av steinmaterialer Photo/illustration: NCC
Regn ut materialforbruk

Her kan du raskt regne ut hvor mye steinmaterialer du trenger, f.eks. til drenering eller en sandkasse. Resultatet av beregningen kan du ta med til ditt nærmeste anlegg, så får du riktig mengde av riktig produkt.

NCC leverer pukk og sand i storsekk
Steinmaterialer i storsekk

Det er enkelt og praktisk å få levert en storsekk med sand, grus eller pukk rett hjem til hagen, oppkjørselen, byggeplassen eller andre steder du ønsker å få den levert.

Vi gruser opp veien for deg!