Pukk- og grusprodukter

Stein, pukk, grus og sand brukes i all bygge- og anleggsvirksomhet, samt som tilslag til asfalt- og betongproduksjon. NCC leverer pukk, grus og sand i ulike størrelser til slik virksomhet, samt til privatpersoner.

Bergkross_0-32_NCC52812
Pukk, kult, maskinsand og subbus – produkter fra knust fjell

I motsetning til natursand og naturgrus, som naturen har skapt over en lang tidsperiode, får vi fra mekanisk knusing sand, pukk, kult og subbus. Disse produkteme kan for eksempel brukes som fyllmateriale, bærelag og slitelag.

035 160826 NCC Sandt+-®rringsfabrik K+-®ge
Sand

Sandprodukter kan for eksempel brukes som strø når det er glatt, til lekesandkasser, ved blanding av mørtel m.m. Her kan du kjøpe sand til ulike bruksområder.

Recycle_NCC63751
Gjenvunnet materiale

Vi i NCC tar imot og bruker blant annet utgravningsmasse, asfalt, betong og jord til nye gjenvinningsprodukter.

Porskjærvej_Small
Regn ut materialforbruket

Her kan du raskt regne ut hvor mye steinmateriale du trenger, f.eks. til drenering eller en sandkasse. Deretter tar du med resultatet til ditt nærmeste anlegg.

PUKK-storsekk-NCC
Steinmaterialer i storsekk

Det er enkelt og praktisk å få levert en storsekk med sand, grus eller pukk rett hjem til hagen, oppkjørselen, byggeplassen eller andre steder du ønsker å få den levert.