NCC tar imot utgravningsmasse, asfalt, betong og jord til nye gjenvinningsprodukter

Gjenvinning av asfalt, betong og jord

NCC tar imot utgravningsmasser, asfalt, betong og jord og gjør disse massene om til nye produkter. Steinmaterialer bevarer sine gode egenskaper selv om de gjenvinnes.

Det har flere fordeler å øke andelen gjenvinning av materiale til bygg og anlegg. De miljømessige fordelene er naturligvis viktige: Ved å bruke gjenvunnede materialer er det mulig å forvalte jordens ressurser på en mer ansvarlig måte. Dessuten er det mye penger å spare hvis man velger å bruke gjenvunnede produkter i et prosjekt.

Vi prøver å gjenvinne og foredle i størst mulig grad. Der dette ikke er mulig, har vi kunnskaper og tillatelser som kreves for å ta hånd om materiale som må deponeres. Forurensede masser er et eksempel på et slikt materiale.

For mer informasjon om våre gjenvinningsmaterialer, se prisliste for ditt lokale anlegg eller ta kontakt med ditt lokale anlegg.

Skjema for innlevering av masser