NCC Maskinsand - Se verdien i sand

Sand har alltid spilt en viktig rolle i bygg- og anleggsbransjen. Vi har utviklet en rekke erstatningsprodukter for natursand, så sanden kan gjøre det den er ment til – filtrere og rense grunnvannet.

Sand er en naturressurs som er blitt brukt til bygging i uminnelige tider, men vi er nødt til å være sparsommelige med bruken av den. I NCCs beholdning av steinmaterialer er NCC Maskinsand et alternativ til natursand i industriell skala. NCC Maskinsand er basert på stein som blir knust, siktet og foredlet for å dekke kundenes behov på ulike bruksområder.

NCC Maskinsand kan erstatte natursand eller -grus i betong- og asfaltproduksjon, idretts- og fritidsinfrastruktur og byggtekniske prosjekter. Den egner seg dessuten til strømaterialer for vinterveier, mineraltilsetning i jord, kabelsand og som tetningslag, for å nevne noe. 

NCC Maskinsand betyr kvalitet

Hver gang du velger NCC Maskinsand, sparer du både de naturlige sandressursene og bidrar til å oppnå høy kvalitet i ditt eget produkt. NCC Maskinsand er ment som en erstatning for natursand og -grus, og er et ypperlig materiale til produkter som for eksempel betong. Sanden reduserer andelen sement som trengs – og gjør at du etterlater et mindre karbonavtrykk.
Faktisk danner den gjennomførte og kontrollerte partikkelstørrelsen et utgangspunkt for en verdikjede av byggekvalitet. Den strekker seg hele veien til asfalten på gata eller til husets sterke fundament.

NCC Maskinsand sparer bruken av natursand og -grus

Det moderne samfunnet ønsker å oppnå balanse mellom behovet for progressiv samfunnsutvikling og behovet for et naturmiljø. Her har entreprenørbransjen en viktig rolle. NCC ønsker å bidra i miljøsaken, og mener NCC Maskinsand er en fullverdig erstatter av natursanden. Ved å bruke NCC Maskinsand kan den naturlige sanden gjøre sin jobb – nemlig filtrere og rense grunnvannet.
NCC Maskinsand er et industrielt motstykke til det danske natursandbaserte produktet NCC tørrsand. I Norge og Sverige er det harde grunnfjellet en perfekt kilde til produksjon av maskinsand. Ved å knuse steinen i en kvalitetssikret prosess sparer vi sandreservene så mye som mulig til glede for kommende generasjoner.

 

NCC Maskinsand

Bjørn Berg
Bjørn Berg

Forretningsutvikler, Salg, NCC Industry

Espen Allum2
Espen Allum

Salgssjef, innland, Steinmaterialer, NCC Industry

Øystein Nordtorp, Salg- og markedssjef, Steinmaterialer, NCC Industry
Øystein Nordtorp

Salg- og markedssjef, Steinmaterialer, NCC Industry