NCC Maskinsand - Se verdien i sand

Sand har alltid spilt en viktig rolle i bygg- og anleggsbransjen. Vi har utviklet en rekke erstatningsprodukter for natursand, så sanden kan gjøre det den er ment til – filtrere og rense grunnvannet.

Sand er en naturressurs som er blitt brukt til bygging i uminnelige tider, men vi er nødt til å være sparsommelige med bruken av den. I NCCs beholdning av steinmaterialer er NCC Maskinsand et alternativ til natursand i industriell skala. NCC Maskinsand er basert på stein som blir knust, siktet og foredlet for å dekke kundenes behov på ulike bruksområder.

NCC Maskinsand