Maskinsand, pukk, kult og subbus fra NCC

Pukk, kult, maskinsand og subbus – produkter fra knust fjell

I motsetning til natursand og naturgrus, som naturen har skapt over en lang tidsperiode, har vi mekanisk knusing som gir oss sand, pukk, kult og subbus. Disse produktene kan brukes som fyllmateriale, bærelag og slitelag, og som tilslag i asfalt og betong.

Dette er produkter med skarpere kanter, som gir den egenskapen at de ikke ruller men ligger stabilt etter komprimering. Materialene våre oppgis som regel i millimetermål.

Knust stein kan vi dele inn i følgende kategorier:

 

  • Pukk er betegnelse for størrelser mellom 4 og 32 mm., som for eksempel grøftepukk (4/16, 8/16 mm.).
  • Grov pukk er betegnelse for størrelser mellom 32 og 120 mm..
  • Subbus/Sams er lengre pukkfraksjoner med finstoff- innhold, som 0/16, 0/32, 0/63 mm.
  • Kult er betegnelse på størrelser fra 20 til 300 mm., som f eks maskinkult 20/120 mm.
  • Sand (maskinsand) er fine fraksjoner som 0/2, 0/4 og 0/8 mm. Materialet passer fint til hellelegging eller justering og herding av kjørebaner, gangveier, innkjørsler, fotballbaner og liknende dekker. Les mer om sand her.

Ved mange av våre anlegg kan du få vaskede steinprodukter i forskjellige fraksjoner. Merk at produktene kan ha varierende farger, avhengig av hvor i landet du handler.