Sand til forskjellige bruksområder

Sand

Sandprodukter kan for eksempel brukes som strø når det er glatt, til lekesandkasser, som tilslag til betong og ved blanding av mørtel. NCC produserer og leverer sand til ulike bruksområder.

Betong - sand som tilslag

Vår maskinsand er ment som en erstatning for natursand og -grus, og er et ypperlig materiale til produkter som for eksempel betong. Sanden reduserer andelen sement som trengs – og gjør at du etterlater et mindre karbonavtrykk.

Lekesand – sand til sandkasse

Lekesand er et «kjært barn med mange navn». For eksempel kassesand, lekesand og barnehagesand. Sanden har en høy andel fint materiale, og det går fint å lage sandkaker av den når den er våt. Det gjør den perfekt til sandkasser.

Den fantastiske egenskapen som gjør at små sandpartikler holdes sammen av vann, kalles på fagspråket for kapillæreffekt.

Banesand

Banesand er et produkt som passer som underlag ved huskestativer. Sanden har egenskaper som gjør at den gir etter ved nedslag og virker dempende, noe som skiller den fra lekesand.

Pussesand

Pussesand egner seg å bruke ved pussearbeid, der man fremstiller pussmørtel og bruker den som belegg på vegger og murer og til og med i tak. Materialet blandes med bindemiddel, vann og eventuelle tilsetningsstoffer og fargepigmenter. Bindemiddelet er gjerne sement eller kalk.

For å få et godt resultat er det viktig at pussmørtelen er lett å jobbe med, og at den fester seg til underlaget. Pussearbeid er et håndverk som krever erfaring og følelse for materialet.

Pussmørtelblandingen må noen ganger tilpasses det aktuelle arbeidet og påføres ofte for hånd ved mindre arbeider og reparasjoner. Ved større arbeider kan pussmørtelen også sprøytes på maskinelt. Den ferdige overflaten kan variere fra grov puss til en stålslipt, glatt flate.