Spesialisert på rehabilitering

NCC har lang erfaring med rehabilitering, ombygging og bygging av tilbygg, og har en solid kunnskapskapital i bagasjen. Den kunnskapen anvender vi på store og små oppdrag som vi utfører i nært samarbeid med deg som kunde.

En ansvarlig virksomhet skaper merverdi for oss og forhåpentligvis også for deg. Personlig ansvarsfølelse er en selvfølge. Grunnlaget for vår måte å jobbe på ligger i å forstå byggene vi jobber med og å engasjere oss i relasjonene vi bygger. En stor utfordring for oss er å se muligheter i de tekniske problemene som ofte oppstår i ombyggingsprosjekter.

Vi tilbyr bred faglig kompetanse og erfaring kombinert med ekte håndverk. Våre håndverkere er dessuten vant til å jobbe under pågående virksomhet. Vi er sertifisert i henhold til ISO 14001. Et aktivt kvalitets- og miljøarbeid inngår i våre daglige rutiner.

Kulturhistoriske bygg

Et av våre fremste kunnskapsområder er ombygging og tilbygg samt rehabilitering av kulturhistoriske bygg, eldre eiendommer og verneverdige bygårder.

I tillegg til ekte håndverk krever dette stort engasjement og en solid porsjon erfaring, noe vi gjerne ønsker å dele. Når vi tilpasser bygg til leietakerne i kulturhistoriske miljøer, tar vi derfor hensyn til byggets beste på bakgrunn av kundens behov. Vi er opptatt av å bevare vår felles kulturarv for fremtiden på en best mulig måte.

Sammen finner vi den beste løsningen

Vi utfører ombyggings- og tilbyggsentrepriser samt rehabilitering og skadeutbedring. Det innebærer blant annet at vi kan hjelpe deg med å tilpasse kontorlokaler til leietakerne, bygge om eldreboliger, sykehus, boliger eller skoler.

Vårt oppdrag blir leietakernes trygghet, og du trenger heller ikke å bekymre deg om å måtte finne de riktige konsulentene, leverandørene eller underentreprenørene til nettopp ditt prosjekt. Vi har kontaktene som sørger for at du får den beste løsningen for ditt prosjekt. For oss er ingen oppgave for liten og ingen for stor – vi tar oss av detaljene eller tar det overordnede ansvaret for større entrepriser – valget er ditt. Vi har også bred erfaring med å jobbe i tett samspill med våre kunder og partnere. Da kommer vi inn i en tidlig fase og jobber sammen med deg som kunde mot et felles mål.

Vi har sterke referanser innen rehabilitering fra kunder som blant annet Oslo kommune, Fredrikstad kommune, Fram Eiendom, Sparebank1, KLP Eiendom, Nordic Choice Hotels i Norge - i tillegg til flere store offentlige og private rehabiliteringsprosjekter i hele Norden.

Noen prosjekter vi er ekstra stolte av