NCC fremst på rehabilitering

NCC har lang erfaring med rehabilitering, ombygging og bygging av tilbygg, og har en solid kunnskapskapital i bagasjen. Den kunnskapen anvender vi på store og små oppdrag som vi utfører i nært samarbeid med deg som kunde.

En ansvarlig virksomhet skaper merverdi for oss og forhåpentligvis også for deg. Personlig ansvarsfølelse er en selvfølge. Grunnlaget for vår måte å jobbe på ligger i å forstå byggene vi jobber med og å engasjere oss i relasjonene vi bygger. En stor utfordring for oss er å se muligheter i de tekniske problemene som ofte oppstår i ombyggingsprosjekter.

Vi kan tilby bred faglig kompetanse og erfaring kombinert med ekte håndverk. Våre håndverkere er dessuten vant til å jobbe under pågående virksomhet. Vi er sertifisert i henhold til ISO 14001. Et aktivt kvalitets- og miljøarbeid inngår i våre daglige rutiner.

Kulturbygg

Et av våre fremste kunnskapsområder er ombygging og tilbygg samt rehabilitering av kulturhistoriske bygg, eldre eiendommer og verneverdige bygårder.

I tillegg til ekte håndverk krever dette stort engasjement og en solid porsjon erfaring, noe vi gjerne ønsker å dele. Når vi tilpasser bygg til leietakerne i kulturhistoriske miljøer, tar vi derfor hensyn til byggets beste på bakgrunn av kundens behov. Vi er opptatt av å bevare vår felles kulturarv for fremtiden på best mulig måte.

Gjennom årene har våre avtaler med den svenske Riksdagens Förvaltningskontor og Statens Fastighetsverk medført løpende ombygginger av hele deres eiendomsmasse i Sverige, som for en stor del omfatter kulturbygg.

Ettermarked

Når det store bygget er ferdigstilt og sluttkontrollert, overtar vi i NCC Ettermarked ansvaret og kontakten med deg som kunde.

Ettermarked består av en gruppe rutinerte og erfarne arbeidsledere og håndverkere. Vi tilbyr en kontaktperson som kan gi deg rask hjelp med tiltak, nye tilpasninger og justeringer i løpet av garantitiden. Opplegget bygger på behovet som du og leietakerne har i deres virksomheter, men det overordnede ansvaret hviler på oss.

NCC Ettermarked har kort responstid, er vant til å drive ombyggingsarbeid i lokaler der det foregår virksomhet samt lang erfaring med å tilpasse bygg til leietakerne.
For oss er det viktig at samarbeidet gjør hverdagen enklere for deg, så kontakt oss gjerne for mer informasjon. Dette er også en tjeneste vi tilbyr/leverer til andre NCC-prosjekter.

Entrepriser

Vi utfører ombyggings- og tilbyggsentrepriser samt rehabilitering og skadeutbedring. Det innebærer blant annet at vi kan hjelpe deg med å tilpasse kontorlokaler til leietakerne, bygge om eldreboliger, sykehus, boliger eller skoler.

Vårt oppdrag blir leietakernes trygghet, og du trenger heller ikke å bekymre deg om å måtte finne de riktige konsulentene, leverandørene eller underentreprenørene til nettopp ditt prosjekt. Vi har kontaktene som sørger for at du får den beste løsningen for ditt prosjekt. For oss er ingen oppgave for liten og ingen for stor – vi tar oss av detaljene eller tar det overordnede ansvaret for større entrepriser – valget er ditt. Vi har også bred erfaring med såkalte tillitsentrepriser. Da kommer vi inn i en tidlig fase og jobber sammen med deg som kunde mot et felles mål.

Vi har tidligere gjort rehabiliteringsoppdrag for kunder som blant annet Oslo kommune, Fredrikstad kommune og Fram Eiendom i Norge, og Akademiska Hus, Leger Uten Grenser og Micasa Fastigheter i Sverige.

Olle-Forsberg-2
Olle Forsberg

Leder salg, bærekraft og investering, Badeannleggsansvarlig i Norge, NCC Building

Lars-Eivind-Karlsen
Lars Eivind Karlsen

Avdelingsleder Rehabilitering Oslo/Sentral, NCC Building

Vi har fått oppdragene utført med høyeste kompetanse og kvalitet kombinert med engasjement, forståelse og respekt for byggenes egenart.

“Vi har fått oppdragene utført med høyeste kompetanse og kvalitet kombinert med engasjement, forståelse og respekt for byggenes egenart.”

- Kjell Simonsson, Nordiska Museet, Stockholm

I vår rolle som både eiendomsbesitter og driftsansvarlig er vi meget positivt innstilt til NCCs tjeneste for ettermarkedet  – ansvarlig byggevirksomhet får virkelig en mening.

“I vår rolle som både eiendomsbesitter og driftsansvarlig er vi meget positivt innstilt til NCCs tjeneste for ettermarkedet – ansvarlig byggevirksomhet får virkelig en mening.”

- Lars-Ove Persson, Akademiska hus, Stockholm