Valkyrien, Oslo

NCC skal utføre et omfattende rehabiliteringsprosjekt på flere bygårder på Majorstuen i Oslo. Kontrakten med Fram Eiendom har en verdi på 230 millioner kroner. Arbeidene startet opp første kvartal 2017.

Kontrakten omfatter rehabilitering og ombygging av Valkyriegaten 1-3, Bogstadveien 45, Ole Vigs gate 22 med tilhørende stallbygningen og et gammelt bakeribygg i bakgård.

I tillegg omfatter tiltaket riving av noen mindre bygg i bakgården, samt oppføring av et nybygg i Ole Vigs gate 24. Bakgården skal utgraves og det skal bygges et nybygg som i tillegg til at kjellerne i flere av byggene skal senkes betraktelig.

– Fram Eiendom er en langsiktig og viktig eiendomsutvikler, og vi i NCC gleder oss til samarbeidet. Valkyrien-prosjektet sentralt på Majorstuen blir et viktig utstillingsvindu for NCCs løpende satsning innen rehabilitering, sier Are Strøm, leder for NCC Building.

Kombinerer næring og bolig

Total bygningsmasse ferdig bygg vil være på ca. 13.970 kvm BRA. Av dette vil ca. 6945 kvm BRA bestå av næringsarealer og ca. 7025 kvm BRA bestå av boligarealer. Alle bygg kombinerer næring med boliger, med unntak av bakeribygget i bakgården.

– Vi gleder oss veldig til å samarbeide med NCC og mener at dette kan bli et fantastisk eksempel på hvordan vi kan ta vare på de historiske eiendommene og samtidig utvikle et moderne bolig- og handelskonsept. Vi er overbevist om at NCC gjør en utmerket jobb med sin ekspertise og kompetanse, sier Marianne Tvenge, eiendomsutvikler i Fram Eiendom.

Omfattende oppgraderinger i vente

De ferdige byggene vil følge TEK 10-standard og vil nå energiklasse B ved at byggene blant annet tilknyttes fjernvarme. Alle tekniske anlegg i eksisterende bygg, inklusive eksisterende trafo, skiftes ut. Bygningene er på Byantikvarens Gule Liste som innebærer at NCC vil følge en rekke antikvariske krav fastsatt i reguleringsbestemmelsene og rammetillatelsen.