Karl Johans gate 12

NCC bygger hotellet Karl Johans gate 12, som skal driftes av Nordic Choice Hotels.

Dette er det andre hotellet NCC bygger som et rehabiliteringsprosjekt i Oslo sentrum på kort tid. De siste årene har NCC rehabilitert og bygget hotell i den gamle Østbanehallen på Oslo S. Også der er det Nordic Choice Hotels som er leietaker.

Rehabiliteringsprosjektet Karl Johans gate 12 består av bygården Kirkegata 34 og store deler av bygården Karl Johans gate 12. De to byggene fra 1800-tallet vil bli koblet sammen. Det totale arealet vil bli 9 600 kvadratmeter BTA fordelt over åtte etasjer inkludert to kjelleretasjer. Hotellet skal få 181 gjesterom, samt bar/cafe og en stor restaurant. 

Gjennom en tre måneder lang prosjektering- og utviklingsfase har byggherre, byggherrens prosjektleder, leietaker og NCC jobbet tett sammen. Gjennom dette arbeidet er prosjektet videreutviklet og det er skapt felles forståelse for løsninger, behov og utfordringer.