Comfort Hotel Grand Central

Nytt hotell i Østbanebygget ved Oslo Sentralstasjon.

Hotellet i Østbanebygget har rundt 170 rom, og er en blanding av rehabilitering av tre eksisterende bygninger og nybygg. Den gamle fasaden er beholdt. Choice Hotels Scandinavia driver hotellet under navnet Comfort Hotel Grand Central.

  • Østbanebygget er alle byggene som ligger rundt Østbanehallen ved Oslo Sentralstasjon
  • 7500 kvadratmeter kontorer er bygget om til hotell
  • Hotellet er bygget på oppdrag av Rom Eiendom AS
  • Ferdigstillt våren 2012.

Foto: Byggeindustrien

Fakta

  • Prosjekt: Rehabilitering av Østbanebygget, næringsloker er konvertert til hotell (totalt 7500 m2)
  • Byggetid: 2011- 2012
  • Kunde: Rom Eiendom AS
  • Entrepriseform: Samspill i totalentreprise
  • Kontrakt: 200 millioner kroner
  • Arkitekt: Ajas Melbye arkitekter
Trond Bergsland
Trond Bergsland

Avdelingsleder Sør, NCC Building