Comfort Hotel Grand Central

Nytt hotell i Østbanebygget ved Oslo Sentralstasjon.

Hotellet i Østbanebygget har rundt 170 rom, og er en blanding av rehabilitering av tre eksisterende bygninger og nybygg. Den gamle fasaden er beholdt. Choice Hotels Scandinavia driver hotellet under navnet Comfort Hotel Grand Central.

  • Østbanebygget er alle byggene som ligger rundt Østbanehallen ved Oslo Sentralstasjon
  • 7500 kvadratmeter kontorer er bygget om til hotell
  • Hotellet er bygget på oppdrag av Rom Eiendom AS
  • Ferdigstilt våren 2012. 

Foto: Byggeindustrien