Rud svømmehall, Bærum

Rud svømmehall i Bærum

NCCs bygging av Rud svømmehall i Bærum er ferdigstilt, og 5.mars 2021 ble det moderne og klimaeffektive badeanlegget overlevert til Bærum kommune. Svømmehallen åpnes for publikum august 2021.

Et av Norges mest klima- og energivennlige svømmeanlegg

NCC bygger Rud svømmehall i Bærum