Rud svømmehall, Bærum

Rud svømmehall i Bærum

NCC og Bærum kommune signerte i desember 2018 kontrakt om utvikling og bygging av Rud svømmehall i Bærum. Avtalen har en verdi på MNOK 300 eksklusive merverdiavgift og opsjoner. Svømmehallen åpnes for publikum sommeren 2021.

Svømmehallen på 6 144 kvm integreres med Bærums Idrettspark (BIP) og får trenings- og opplæringsbasseng på 50x25 meter og 12,5x9,5 meter – begge med hev- og senkmuligheter.

Svømmeanlegg er et spesialisert satsningsområde for NCC og selskapet er Nordens største entreprenør innen segmentet med egne utprøvde tekniske løsninger og arbeidsprosesser.

Vårt interne spesialistteam har sammen med et kompetent eksternt rådgivningsmiljø, med Nuno Arkitektur i spissen, jobbet målrettet med å tilby et attraktivt anlegg for Bærum kommune.

Tett samarbeid sikrer best resultat for Bærums innbyggere

NCC har lang erfaring og kompetanse innen utvikling og bygging av bade- og svømmeanlegg. NCC-ledede prosjekter som Røykenbadet i Røyken, pågående Manglerud Bad i Oslo, og nå nye Rud svømmeanlegg i Bærum er eksempler på prosjekter hvor byggherren får fordel av selskapets spesialisering på bade- og svømmeanlegg og NCCs nisjekompetanse innen samspill og tidlig fase.

Tidlig involvering av samtlige prosjektdeltakere på tvers av disipliner, fag og roller er selve nøkkelen i arbeidet vårt. 

Fremtidens bærekraftige svømmehall

Bærum kommune ønsker å gjøre svømmeanlegget på Rud til et av Norges mest klima- og energivennlige svømmeanlegg, og det blir Norges første BREEAM-sertifiserte svømmeanlegg. Dette innebærer blant annet 30 prosent lavere energiforbruk sammenlignet med tilsvarende bygg, passivhus-standard og en gjenvinningsgrad på overskuddsmaterialer på over 90 prosent. I tillegg skal byggeprosjektet følge NCCs eget kontrollregime kalt «Bærekraftig byggeplass».

Illustrasjon: Nuno Arkitektur AS

gunnar-svein-ulvestad
Gunnar Svein Ulvestad

Head of Operations, Østlandet, NCC Building Nordics