Rud svømmehall, Bærum

Rud svømmehall i Bærum

NCC og Bærum kommune signerte i desember 2018 kontrakt om utvikling og bygging av Rud svømmehall i Bærum. Avtalen har en verdi på MNOK 300 eksklusive merverdiavgift og opsjoner. Svømmehallen åpnes for publikum sommeren 2021.

NCC bygger Rud svømmehall i Bærum

gunnar-svein-ulvestad
Gunnar Svein Ulvestad

Konseptansvarlig Badhus NO, Samspill, NCC Building Nordics