Ringeriksbadet

Ringeriksbadet er et nytt badeanlegg i nærheten av Hønefoss. NCC har vært totalentreprenør for byggingen.

Prosjektet startet i april 2009 og ble overlevert i september 2010. Ringeriksbadet består av tre basseng, ett barnebasseng, terapibasseng og et konkurransebasseng med seks baner, utstyrt med stupebrett og stupetårn. Det er også to sklier, i tillegg til garderober, tekniske rom og kafé. NCC har utført arbeidene i totalentreprise for Ringeriksbadet IKS.

Ringeriksbadet AS eies med 52 prosent av Ringerike kommune og Hole kommune.

Resterende 48 prosent eies av Helgelandsmoen Næringspark AS.

Ringeriksbadet åpnet 10. oktober 2010.

Trond Bergsland
Trond Bergsland

Avdelingsleder Sør, NCC Building