Ringeriksbadet

Ringeriksbadet er et nytt badeanlegg i nærheten av Hønefoss. NCC har vært totalentreprenør for byggingen.

Prosjektet startet i april 2009 og ble overlevert i september 2010. Ringeriksbadet består av tre basseng, ett barnebasseng, terapibasseng og et konkurransebasseng med seks baner, utstyrt med stupebrett og stupetårn. Det er også to sklier, i tillegg til garderober, tekniske rom og kafé. NCC har utført arbeidene i totalentreprise for Ringeriksbadet IKS.

Ringeriksbadet AS eies med 52 prosent av Ringerike kommune og Hole kommune.

Resterende 48 prosent eies av Helgelandsmoen Næringspark AS.

Ringeriksbadet åpnet 10. oktober 2010.