Tjenester og metoder

NCC tilbyr asfalt for alle typer områder, og vi er til stede i store deler av landet.

Våre tjenester og metoder

Asphalting_Residential_Area_NCC48602
NCC Microteam – spesialister på mindre asfalteringsjobber

NCC Microteam utfører alt av mindre vedlikehold og reparasjonsarbeider innen asfalt - raskt, profesjonelt og til faste priser.

Sidewalk_Bicyclelane_NCC66303 (1)
Asfaltering av gater og veier

Hvordan veien skal asfalteres er avhengig av bruksområde og belastning på veien. En motorvei må tåle helt andre belastninger enn en sykkelsti.

Asphalting_Residential_Area_NCC48605
Asfaltering av gårdsplasser

En asfaltert gårdsplass er praktisk, enkel og slitesterk.

asfalt_privatpersoner
Reasfaltering

Reasfaltering er en kostnadsbesparende og kvalitetsmessig god metode, blant annet til reasfaltering av asfaltdekker med spor.

Asfaltering
Fresing

Fresing brukes for å fjerne dårlige eller uønskede asfaltlag, før et nytt lag med asfalt legges.