Asfaltering av gater og veier

Asfaltering av gater og veier

Hvordan veien skal asfalteres er avhengig av bruksområde og belastning på veien. En motorvei må for eksempel tåle helt andre belastninger enn en sykkelsti.

Vi leverer både standard asfaltkvaliteter og egne spesialprodukter for ulike formål. Våre fagfolk hjelper deg med å finne frem til riktig asfalt for det aktuelle bruksområdet. Utstyr og type asfalt som legges vil variere avhengig av oppdraget.

Et asfaltdekke varer i mange år dersom jobben er godt gjort. I denne perioden er asfaltdekket tilnærmet vedlikeholdsfritt.

Slitasje, tunge belastninger og været kan gjøre det nødvendig med vedlikehold og reparasjoner. NCC sørger for at asfaltutleggingen blir gjort på en god og profesjonell måte og vi hjelper deg med reparasjoner på asfaltdekket. Når tiden er inne asfalterer vi på nytt, med samme gode kvalitet.