NCC Asfaltering av gårdsplasser

Asfaltering av gårdsplasser

Fordelene med en asfaltert gårdsplass er mange. Det er vedlikeholdsfritt, slitesterkt og et kostnadseffektivt alternativ. Ta kontakt med oss for å få en pris på ditt asfalteringsbehov.

Asfalt er tilnærmet vedlikeholdsfritt i en lang periode, og det er bare å spyle forsiktig vekk grus og annet rusk og rask.

  • Underlaget må være pukk i fraksjonene 0-16 eller 0-32.
  • Materialer må ha god bæreevne og være drenerende.
  • Hellningen bør være på minst 1 prosent (1cm/meter).
  • Asfalten har en tykkelse på 3 til 4 cm. Du må ta høyde for dette mot kantstein og garasjeport.
  • Ugress og andre vekster må fjernes i forkant av asfalteringen.

Asfaltering av gårdsplass