NCC hjelper deg med asfaltering

Reasfaltering

Reasfaltering er en kostnadsbesparende og kvalitetsmessig god metode, blant annet til reasfaltering av asfaltdekker med spor.

Arbeidet utføres i full kjørebanebredde eller i et kjørefelt. Eksisterende oppmerking kan bevares.

Reasfaltering utføres ved at eksisterende asfalt varmes opp. Asfalten rives opp og rettes, og påfylles asfaltmasse. Etter at maskinen og veivalsene har gjort jobben blir det liggende et jevnt asfaltdekke.