Fresing

Fresing brukes for å fjerne dårlige eller uønskede asfaltlag, før et nytt lag med asfalt legges.

I tettsteder vil man ofte unnvike å legge på ytterligere asfaltlag fordi da må blant annet kantstein og kummer heves. Med fresing tar man bort en del av asfalten, slik at veien etter asfaltering blir like høy som før.

Fresing er en god forberedelse ved:

  • Utleggning av ny asfalt
  • Utbedring av krakellert asfaltutbedring av spor i veibanen
  • Fjerning av gammel veimarkering
  • Utlegging av betonggulv
André Waage_LoRes
Andre Waage

Områdesjef Binab og Entreprise Sør/Salg- og markedssjef, NCC Industry