Om konsernet

NCCs visjon er å fornye bransjen og tilby de beste bærekraftige løsningene.

NCC er et av Nord-Europas ledende bygg- og eiendomsutviklingsselskaper, med en omsetning på 58 milliarder SEK og 15.500 medarbeidere. Med den nordiske regionen som kjernemarked opererer NCC over hele verdikjeden med utvikling og bygging av boliger og næringseiendommer. NCC bygger også industrianlegg, offentlige bygninger, veier, anlegg og annen infrastruktur.

NCC tilbyr dessuten råmaterialer innen bygging og står for asfaltlegging og veiservice. NCC skaper fremtidige miljøer innen arbeid, boliger og kommunikasjon basert på ansvarlige byggeoperasjoner som skaper bærekraftig samhandling mellom mennesker og miljøet.

Visjon

Vi skal fornye bransjen og tilby de beste bærekraftige løsningene

Forretningskonsept – ansvarlig foretag

NCC utvikler og bygger fremtidens jobb-, bo- og kommunikasjonsmiljøer. Med utgangspunkt i selskapets verdier finner NCC og kundene sammen frem til behovsbaserte og kostnadseffektive løsninger av høy kvalitet, som genererer ekstra verdi for alle NCCs interessegrupper og bidrar til en bærekraftig sosial utvikling.

Kjerneverdier

Selskapets verdier og atferdsregler utgjør selve ryggraden i måten NCC driver virksomhet på. De fungerer også som et kompass for hvordan medarbeiderne skal opptre i dagligdagse situasjoner og gir veiledning når det er nødvendig å ta beslutninger.

  • Ærlighet
  • Respekt
  • Tillit
  • Skaperevne