Dette er NCC

I NCC kan vi tilby en variert arbeidsdag med unike prosjekter og spennende utfordringer. Du ønskes velkommen til en bedriftskultur som bygger på solide verdier og en sterk lagånd. Hos oss finnes alle muligheter for deg å skape din egen karriere og velge nye og interessante veier.

NCC - Et av Nordens ledende selskaper innenfor bygg, infrastruktur og eiendomsutvikling.

Les mer om vårt nettverk ung@ncc

ung@ncc er et nettverk for nyutdannede sivilingeniører, ingeniører og andre nyutdannede som har sin første jobb i NCC.

Nettverket skal bidra til å sikre en positiv og kvalitativt god start på arbeidsforholdet i NCC, og gi trygghet og tillitt i rollen som den enkelte har. Opplegget består av flere samlinger av 1-2 dagers varighet i løpet av en 12 måneder periode, med fokus på å bli bedre kjent med NCC samt å bygge interne relasjoner med likesinnede.

Les mer om ung@ncc i bloggen vår