Ansattegoder

Som ansatt i NCC skal du ha de beste forutsetninger. Både på jobb og i fritiden.

Kompetanseutvikling

I NCC har du gode muligheter for å utvikle din kompetanse. NCC tilbyr et bredt spekter innenfor kompetanseutvikling gjennom tiltak i regi av NCC Skolen. All vår kompetanseutvikling er knyttet opp mot vår strategi. Vi har et eget program for nyutdannede, spennende og utviklende ledertrening, samt andre kurs på ulike nivåer. NCC kan også tilby støtte til videreutdanning på høyskoler eller universiteter.

Rabattordninger

Som ansatt i NCC får du umiddelbart tilgang til våre rabattordninger. Vi har inngått avtaler med flere kjente merkevarer vi tror våre ansatte får glede av. 

Bedriftsidrettslag

Vi ønsker at du skal trives og bli kjent med dine kollegaer. NCCs bedriftsidrettslag tilbyr et bredt utvalg aktiviteter, konkurranser og sammenkomster gjennom året. Vi stiller alltid lag i Holmenkollstafetten, Fornebuløpet, og vi arrangerer blant annet en årlig fotballturnering. NCC BIL heier på visjonen Ett NCC og ønsker at alle forretningsområdene er representert på arrangementene. I tillegg har NCC BIL ulike treningsavtaler samt refusjon av startkontingent ved gjennomført løp/ritt i konkurranser.

Firmahytter

NCC har syv firmahytter, hvorav fem ligger på fjellet og to ved sjøen. Hyttene kan leies av faste ansatte som jobber i NCC, og kan brukes både i privat- og jobbsammenheng.

Bedriftshelsetjenester

I NCC har vi en bedriftshelsetjeneste som jobber med både forebygging og behandling. Hensikten er å forebygge at ansatte får skader, plager eller sykdom på jobb. Stamina Helse tilbyr ulike goder for medarbeiderne, eksempelvis i form av kursing og treningsavtale. 

Pensjons- og forsikringsordninger

Vi har gode pensjons- og forsikringsordninger for alle våre ansatte. NCC er medlem av LO/NHO ordningene (AFP og Sliterordningen).

Økonomiske betingelser

Alle ansatte i NCC gis konkurransedyktige betingelser. Funksjonærer lønnes individuelt etter egne prestasjoner og stilling. Hovedlønnssystemet for våre yrkesarbeidere er tarifforhandlinger og akkordsystemene.

NCC har ordninger for bilgodtgjørelse. Vi har også gode ordninger ved svangerskaps- og fødselspermisjoner, både for menn og kvinner, samt sykelønnsordninger.

Medarbeidersamtaler

I NCC har vi medarbeidersamtaler for alle ansatte. Samtalene er et viktig verktøy for oss for å sikre videreutvikling av våre medarbeidere i henhold til den enkeltes og bedriftens muligheter og ønsker. Vi jobber kontinuerlig med forbedringsområder for hele tiden å se fremover.

HMS

NCC har sterkt fokus på HMS og arbeider hele tiden med forebyggende tiltak for å kunne sikre de ansatte gode og trygge arbeidsplasser. HMS opplæring på alle nivå i selskapet er derfor høyt prioritert. Uten en positiv holdning og aktiv deltakelse fra den enkelte arbeidstaker i det daglige arbeid, vil selskapet ikke lykkes i å nå de HMS mål som er satt. NCC er organisert med både sentralt – og distriktsvis Arbeidsmiljøutvalg, som sørger for gjennomføring av et fullt forsvarlig arbeidsmiljø i selskapet. I utvalgene er både arbeidsgiver- og arbeidstakersiden likt representert og skal bl.a. vurdere behov for endringer som er til det beste for alle.

NCC har siden høsten 2003 vært en IA bedrift.

Kim Cassim
Kim Cassim

HR Country Manager og Leder NCC-skolen, NCC Group