NCC Ansvarlig Byggeplass

NCC Ansvarlig Byggeplass (tidligere Bærekraftig Byggeplass) er slik vi beskriver vårt felles fundament for bærekraftarbeidet på alle NCCs arbeidsplasser uansett land eller type virksomhet. Kravene for å være en NCC Ansvarlig Byggeplass gjelder ikke bare for vår egen virksomhet og våre medarbeidere, men også for alle underentreprenører som jobber for oss ved våre anlegg.

For å bli en NCC Ansvarlig Byggeplass må våre bygg- og anleggsprosjekter, steinbrudd eller asfalteringsprosjekter oppfylle flere krav som er angitt i vårt rammeverk for bærekraft: HMS, sosial inkludering, materialer og avfall, klima og energi, overholdelse av lover og regler og robust portefølje.

HMS

 • Vi vil sørge for et sikkert og sunt arbeidsmiljø som fremmer trivsel blant medarbeiderne.
  Krav knyttet til vår sikkerhetskultur omfatter for eksempel stedspesifikk HMS-informasjon til arbeidere og besøkende, rapportering og oppfølging av ulykker, hendelser og nestenulykker.
 • Vi begrenser utslipp til grunn, vann og luft.
  For eksempel gjennom å unngå tomgangskjøring, ved å oppbevare og håndtere kjemikalier og drivstoff på en sikker måte samt å behandle forurenset og grumset vann før det forlater anlegget.

Sosial inkludering

 • Vi samarbeider med lokale interessenter.
  Sosial inkludering omfatter dialog med naboer og gode arbeidsforhold.
  Vi holder naboer og lokale interessenter informert om vår virksomhet og gir dem mulighet til å ha en dialog med anleggsledelsen.
 • Vi tilbyr og fremmer gode arbeidsforhold.
  Deriblant nulltoleranse for diskriminering, risikovurderinger som omfatter det psykososiale arbeidsmiljøet og nødvendige tiltak for å hindre ulykker og hendelser som følge av språkbarrierer.

Materialer og avfall

 • Vi minimerer og resirkulerer avfall.
  Gjennom å oppmuntre til effektiv bruk av materialer og kjemiske produkter i et livssyklusperspektiv jobber vi for å redusere avfall og, i den grad det produseres avfall,sørge for at det blir håndtert på en miljømessig god og økonomisk bærekraftig måte.

Klima og energi

 • Vi reduserer vårt karbonavtrykk.
  For eksempel gjennom å foreta beregninger av energiforbruket på arbeidsplassen for å finne ut hvor forbruket kan reduseres.

Overholdelse av lover og regler

 • Vi følger reglene og de etiske retningslinjene for en rettferdig forretningsvirksomhet.
  Ved å ha med etiske retningslinjer for NCCs leverandører i alle avtaler og kontrakter med leverandører og underentreprenører, samt godkjenne alle underentreprenører før arbeidet starter tar vi ansvar gjennom hele forsyningskjeden.

Robust portefølje

 • Vår målsetting er å levere bærekraftige løsninger til samfunnet.
  Gjennom stedspesifikk risiko- og mulighetsanalyse knyttet til bærekraft finner vi det beste bærekraftige produktet eller en bærekraftig metode eller tjeneste i hvert enkelt tilfelle.

Merverdi til samfunn, kunder og interessenter

I samarbeid med kunder og interessenter ønsker vi å bidra til FNs globale mål for bærekraftig utvikling. Hver dag.

Pia Kruse

Head of Sustainability, NCC Building Nordics

Mette Hjulmand Erbs

Leder miljø og bærekraft, NCC Building Norway, NCC Building

Solveig Hestø

OD Divisjon Asfalt, NCC Industry