Møt våre medarbeidere

Våre medarbeidere er NCCs viktigste verdi. Her får du møte noen ansatte i ulike roller i NCC som forteller hva de gjør og hvordan en dag på jobben kan se ut.

- I NCC hjelpes en fram til en bedre versjon av seg selv

Møt Sverre som er lærling i fjell- og bergverksfaget på våre tunnelprosjekt på Færøyene.
Jeg liker å være i en pulserende jobb der jeg møter ulike mennesker.
Beate Kristin Mørk, jernbaneprosjekt Loenga - Ekebergåsen
«Jeg liker å være i en pulserende jobb der jeg møter ulike mennesker – og med liv og røre rundt meg. Som KS-(kvalitetssikring)leder i NCC har jeg alt dette og mere til. Blant jobbens sentrale oppgaver er å løpende teste, kvalitetssikre og dokumentere våre leveranser. På jernbaneprosjektet Loenga - Ekebergåsen er det bl.a. å sikre at støpearbeidene til enhver tid har den riktige kvalitet. Jeg har vært i bransjen siden 1995 og kan kjenne en eiefølelse og stolthet for de bygg- og anlegg jeg har vært med på å oppføre, og kan vise mine døtre at jeg har vært med på. I NCC er vi flinke til å gi muligheter, få folk opp og fram, ha tilgjengelige ledere og tilrettelegge alternative oppgaver for ansatte om det trengs.» Beate Mørk, KS-leder #everydayproblemsolvers
Det er heftig å tenke på hva vi faktisk produserer og bygger
Marcus Olsson, jernbaneprosjekt Venjar - Eidsvoll
Jeg liker store prosjekt der mye skjer og som pågår over lengre tid, med mange ulike fag og disipliner som jobber sammen. Det er nettopp en av oppgavene mine på jernbaneprosjektet Venjar - Eidsvoll; Å få alt og alle til å fungere sammen og skape gode team. Selv liker jeg også å være ute og løse utfordringer sammen med kolleger; Det er gjerne i møte med andre mennesker at en også utvikler seg selv. Den gode samhørigheten mellom arbeidskolleger er en av NCCs store styrker. Synes også det er heftig å tenke på hva vi faktisk produserer og bygger. Særlig når en vet hvor mye arbeid som ligger bak er det ekstra fint å kunne komme tilbake og kjenne på en stolthet over hvor fint det ble. Marcus Olsson, ass.prosjektleder #everydayproblemsolvers
Det er kjekt å kunne være med å skape noe håndfast og samfunnsnyttig
Marie Mjelve, jernbaneprosjekt Venjar - Eidsvoll
Å kunne være med å skape noe håndfast og samfunnsnyttig – som bedre togforbindelser og tryggere og bedre veier - det er kjekt. Jernbaneutbyggingen Venjar-Eidsvoll er i så måte et skikkelig anleggsprosjekt å være med på, dessuten tverrfaglig og høyteknologisk. Som KS-leder kvalitetssikrer jeg det vi produserer, bl.a. med løpende prøvetaking og dokumentasjon i prosjektet. Er stolt av jobben som KS-leder, som jeg gjort siden starten min i NCC i 2016. Det har vært en bratt, men spennende og utviklende lærekurve. Som nyutdannet er det viktig å bli tatt godt imot, det har jeg i NCC, fått god støtte og møtt en rekke svært dyktige mennesker. Folkene, alt vi bygger og alt en lærer utgjør en helhet som er perfekt for meg. Marie Mjelve, KS (Kvalitet- og ferdigstillelses)-leder #everydayproblemsolvers
Noe av det beste med jobben er variasjonen
Inge Ytterhus, jernbaneprosjekt Loenga - Ekebergåsen
Noe av det beste med jobben er variasjonen, nye utfordringer som skal løses daglig og at jeg kan være med å forme egen arbeidsplass. Og så gleden ved å treffe igjen gode anleggskolleger fra prosjekt til prosjekt. Det gode miljøet i NCC bidrar til at mange gjør som meg og blir lenge i selskapet. Det må være fordi en trives, blir tatt godt vare på og får lov til å utvikle seg. Det har jeg gjort siden min NCC-reise startet for 25 år siden. Har jobbet på spennende prosjekter over hele Norge, først som bas, dernest som formann, som anleggsleder og nå med prosjektøkonomi. Å fortelle familie og venner at «dette har jeg vært med å bygget», kan jeg godt føle stolthet for. Inge Ytterhus, mengdeoppfølging/økonomirapportering og riggansvarlig #everydayproblemsolvers

Liker at vi har svært varierte arbeidsoppgaver

Møt Maren H Markegård som er lærling i tømrerfaget i NCC/Haandverkerne.