Møt våre medarbeidere

Våre medarbeidere er NCCs viktigste verdi. Her får du møte noen ansatte i ulike roller i NCC som forteller hvordan en dag på jobben kan se ut.

Våre mange flinke ansatte, det gode humør og miljø er blant NCCs store styrker.
Geir Are Opgård
«Med 13 års fartstid i NCC har jeg vært med på en rekke spennende og større anleggsprosjekt som anleggsleder/driftsleder både nord og sør i Norge, og utenlands. Det er utfordrende og triggende å være del av et jernbaneprosjekt som Follobaneutbyggingen – med store betongstøp-volum og en rekke operasjoner samtidig på et begrenset anleggsområde. Og med til tider tøffe logistiske utfordringer der også risiko håndteres. Som en av driftslederene har jeg ansvar for anleggets daglige produksjon og drift. I NCC treffer jeg alle typer dyktige og flotte folk, og i møtet med kolleger utvikler jeg meg som menneske. Våre mange flinke ansatte, det gode humør og miljø vi har ute i våre prosjekt er blant NCCs store styrker.» Geir Are Opgård, driftsleder #everydayproblemsolvers

- I NCC hjelpes en fram til en bedre versjon av seg selv

Møt Sverre som er lærling i fjell- og bergverksfaget på våre tunnelprosjekt på Færøyene.
Jeg liker å være i en pulserende jobb der jeg møter ulike mennesker.
Beate Kristin Mørk, jernbaneprosjekt Loenga - Ekebergåsen
«Jeg liker å være i en pulserende jobb der jeg møter ulike mennesker – og med liv og røre rundt meg. Som KS-(kvalitetssikring)leder i NCC har jeg alt dette og mere til. Blant jobbens sentrale oppgaver er å løpende teste, kvalitetssikre og dokumentere våre leveranser. På jernbaneprosjektet Loenga - Ekebergåsen er det bl.a. å sikre at støpearbeidene til enhver tid har den riktige kvalitet. Jeg har vært i bransjen siden 1995 og kan kjenne en eiefølelse og stolthet for de bygg- og anlegg jeg har vært med på å oppføre, og kan vise mine døtre at jeg har vært med på. I NCC er vi flinke til å gi muligheter, få folk opp og fram, ha tilgjengelige ledere og tilrettelegge alternative oppgaver for ansatte om det trengs.» Beate Mørk, KS-leder #everydayproblemsolvers

Liker at vi har svært varierte arbeidsoppgaver

Møt Maren H Markegård som er lærling i tømrerfaget i NCC/Haandverkerne.
Det er heftig å tenke på hva vi faktisk produserer og bygger
Marcus Olsson, jernbaneprosjekt Venjar - Eidsvoll
Jeg liker store prosjekt der mye skjer og som pågår over lengre tid, med mange ulike fag og disipliner som jobber sammen. Det er nettopp en av oppgavene mine på jernbaneprosjektet Venjar - Eidsvoll; Å få alt og alle til å fungere sammen og skape gode team. Selv liker jeg også å være ute og løse utfordringer sammen med kolleger; Det er gjerne i møte med andre mennesker at en også utvikler seg selv. Den gode samhørigheten mellom arbeidskolleger er en av NCCs store styrker. Synes også det er heftig å tenke på hva vi faktisk produserer og bygger. Særlig når en vet hvor mye arbeid som ligger bak er det ekstra fint å kunne komme tilbake og kjenne på en stolthet over hvor fint det ble. Marcus Olsson, ass.prosjektleder #everydayproblemsolvers
Det er kjekt å kunne være med å skape noe håndfast og samfunnsnyttig
Marie Mjelve, jernbaneprosjekt Venjar - Eidsvoll
Å kunne være med å skape noe håndfast og samfunnsnyttig – som bedre togforbindelser og tryggere og bedre veier - det er kjekt. Jernbaneutbyggingen Venjar-Eidsvoll er i så måte et skikkelig anleggsprosjekt å være med på, dessuten tverrfaglig og høyteknologisk. Som KS-leder kvalitetssikrer jeg det vi produserer, bl.a. med løpende prøvetaking og dokumentasjon i prosjektet. Er stolt av jobben som KS-leder, som jeg gjort siden starten min i NCC i 2016. Det har vært en bratt, men spennende og utviklende lærekurve. Som nyutdannet er det viktig å bli tatt godt imot, det har jeg i NCC, fått god støtte og møtt en rekke svært dyktige mennesker. Folkene, alt vi bygger og alt en lærer utgjør en helhet som er perfekt for meg. Marie Mjelve, KS (Kvalitet- og ferdigstillelses)-leder #everydayproblemsolvers