Compliance

I NCC er vi opptatt av å vise omtanke. Vi driver vår virksomhet i henhold til loven og høye etiske standarder. Vi aksepterer aldri bestikkelser eller brudd på konkurranselovene.

Når det gjøres forretninger med NCC så er ansvaret for å opprettholde de høyeste etiske standarder delt med kunder, forretningspartnere og leverandører.

NCCs atferdsregler er fast forankret i våre kjerneverdier, og rettleder oss i hvordan vi skal drive virksomheten og ta riktige beslutninger i det daglige arbeidet.