Skien pukkverk

Skien Pukkverk ligger på Røraskogen industriområde i Skien kommune.

Innfører restriksjoner ved kjøp i NCC-pukkverkene

På grunn av Korona-smittefare innføres begrensninger for privatpersoner i forbindelse med kjøp av steinmaterialer.

For å hindre smitte innføres følgende restriksjoner:

  • Ikke forlat bilen under ditt besøk på pukkverket.
  • Vi tar ikke imot kontanter. Vi foretrekker Vipps eller faktura.
  • All dokumentbehandling vil skje med beskyttelseshansker for å redusere faren for smitte.

Vi har fortsatt åpent for kunder, og vi ber om at alle besøkende respekterer anbefalingene om avstand til hverandre (1 meter) og følger håndhygieneretningslinene som er gitt.

Hilsen NCC Steinmaterialer Norge.

 

Åpningstider

Mandag - torsdag kl. 0700 – 1600.
Fredag kl. 0700 - 1500

Skien pukkverk

Bergarten som utvinnes i Skien pukkverk er en gneisgranitt. Steinen kan brukes som asfalt- og betongtilslag, samt i vei- og jernbanebygging. Densiteten er på ca. 2,66 tonn/m3.

Bruksområder

Asfalttilslag - steinens styrke og farge gjør den godt egnet til asfalttilslag.
Betongtilslag - steinen er underlagt Kontrollrådet for betongprodukters kontroller.
Veibygger - steinens styrke og egenvekt skaper et stabilt bærelag i veier.
Jernbanepukk - steinens styrke og egenvekt skaper et stabilt bærelag i jernbaner.

Sertifikater

NS-EN 12620 Tilslag for betong.

NS-EN 13043 Tilslag for bituminøse masser og overflatebehandlinger for veger, flyplasser og andre trafikkarealer.

NS-EN 13242 Tilslag for mekanisk stabiliserte og hydraulisk stabiliserte materialer til bruk i bygg- og anleggsarbeid og vegbygging.

Hans Haugland, NCC Industry
Hans Haugland

Area Manager, NCC Industry

Skien pukkverk
Skien pukkverk
Besøksadresse:

Havneveien 22, 3739 Skien

Ordretelefon 23 88 03 11
Faktura-telefon 23 88 03 13