Naturen i pukkverket – den levende arbeidsplass

Et grustak kan virkelig være fullt av liv, selv om daglig produksjon er i gang. I NCC ønsker vi å fremme biologisk mangfold og bærekraft i pukkverket - både mens de er i bruk og i tiden etterpå.

Det skiftende miljøet i et grustak kan bidra til biologisk mangfold på en veldig spesiell måte. Også mens det er i bruk.

Hva gjør miljøet i grustaket unikt?

I dag utgjør verdens befolkning en trussel mot et stort antall naturtyper, siden mennesker ofte utnytter naturens ressurser på en uansvarlig måte. I pukkverkene våre er det utsatte områder med sand, grus eller stein, som gir et attraktivt miljø for mange arter som ellers ville blitt fortrengt når tett vegetasjon etableres.

Jorda i grustaket er vanligvis næringsfattig, og det er en stor kontrast mellom sollys og skyggelagte områder fordi det ofte er bratte skråninger. Et stort antall blomstrende urter trives på gressrike områder.

På et relativt lite område i et grustak med konstant endring, er det ofte mer mangfoldige naturmiljøer enn det er i det uberørte nærområdet. Dette er akkurat det som er så unikt med grustak og lar oss fremme biologisk mangfold - både under og etter bruk.

Slik jobber vi med biologisk mangfold:

  • Ved å etterlate næringsfattige områder uten mose trives sopp, planter og insekter.
  • Ved å etterlate hauger med større steiner tiltrekkes krypdyr, amfibier og pattedyr.
  • Ved å bevare og skape vannflater i forskjellige dybder og størrelser, tiltrekkes padder, insekter og fugler.
  • Ved å opprettholde bratte bakker med finkornet materiale, tiltrekkes dukksvaler.
  • Ved å etterlate død tre som trekker til seg larver, insekter og fugler.
Variasjon i naturen, arter og i gener kalles biologisk mangfold.
NCC