NCC Grenland Massegjenvinning

Grenland Massegjenvinning ligger i Voldsveien 504 i Skien. Her tar vi imot rene masser og selger bark, jord, pukk og grus.

 

Innfører restriksjoner ved kjøp i NCC-pukkverkene

På grunn av Korona-smittefare innføres begrensninger for privatpersoner i forbindelse med kjøp av steinmaterialer.

For å hindre smitte innføres følgende restriksjoner:

  • Ikke forlat bilen under ditt besøk på pukkverket.
  • Vi tar ikke imot kontanter. Vi foretrekker Vipps eller faktura.
  • All dokumentbehandling vil skje med beskyttelseshansker for å redusere faren for smitte.

Vi har fortsatt åpent for kunder, og vi ber om at alle besøkende respekterer anbefalingene om avstand til hverandre (1 meter) og følger håndhygieneretningslinene som er gitt.

Hilsen NCC Steinmaterialer Norge.

 

Åpningstider

Mandag - torsdag: 07.00 – 16.00 
Fredager: 07.00 - 15.00
Stengt på lørdager

Vi tar imot rene masser for deponering, samt asfalt og betong til knusing. Hos oss får du kjøpt pukk, grus, bark, jord samt knust asfalt og betong.

Materialene vi tar i mot gjenvinnes til bygg- og anleggsmaterialer gjennom bearbeiding og foredling. Vi tar imot rene masser fra både privatpersoner, entreprenører og andre som har behov for å levere dette på et godkjent mottakssted.

 

 

Ta en rundtur og se våre produkter

Hans Haugland, NCC Industry
Hans Haugland

Area Manager, NCC Industry

NCC Grenland massegjenvinning
NCC Grenland massegjenvinning
Besøksadresse:

Voldsveien 504, 3739 Skien

Ordretelefon 23 88 03 11
Faktura-telefon 23 88 03 13