Fusdalbråten Botiltak

Fusdalbråten Botiltak er et botilbud for rusavhengige i Asker kommune. Bygget er bygget etter passivhus standard og har egen brønnpark.

Fusdalbråten består av to bygninger, hver på to etasjer over bakkeplan. Bygg 1 inneholder administrasjonsavdeling med akutthybler i første etasje og korttidshybler i overetasjen. Bygg 2 inneholder til sammen åtte leiligheter. Totalt bruksareal er 1 620 kvadratmeter.

Bygget er bygget som passivhus og har en egen brønnpark. Det betyr blant annet økte isolasjonstykkelser i gulv og tak og jordvarme til oppvarming, i tillegg til høye krav til tetthet.

Illustrasjon: SG Arkitektur