NCC bygget omsorgsbygg med 22 leiligheter og aktivitetshus på Borgenbråten i Asker

Omsorgsbygget er bygget som et passivhus og er det første i Asker kommune. Et passivhus er meget godt isolert, slik at kroppsvarme, elektriske apparater og belysning står for mye av oppvarmingen. Også jordvarme vil bli benyttet og sammen reduserer dette energibruken og miljøpåvirkningen, slik at driftskostnadene blir lavere.

Selve aktivitetshuset har et bruksareal på 460 kvadratmeter, bestående av ulike aktivitetsrom som fysioterapi, basseng på fire ganger seks meter og sanserom. Det er også bli plass til kontorer og kjøkken, samt garderober og våtrom.

- Vi er veldig fornøyde med å bygge Asker kommunes nye energieffektive og miljøvennlige omsorgsbygg og aktivitetshus, og håper bygget kan være til inspirasjon for flere passivhus i Asker og resten av landet, forteller distriktssjef Gunnar Ulvestad i NCC. 

Borgenbråten er i tillegg en Grønn byggeplass.

Grønn byggeplass er NCCs navn på klimatilpasset byggeproduksjon, hvor det tas hensyn til miljøet både på byggeplassen og i selve produksjonen. Miljøkonseptet er utviklet av NCC og stiller strengere krav enn minimumskravene i dagens lover og forskrifter.