Digitalt arbeid - VDC og VR

Bruken av Virtual Design and Construction (VDC) og Virtual Reality (VR) gjør NCC til en bransjeledende entreprenør innenfor digitalisering og digital bygging.

Hvorfor VDC?

Med VDC får alle samarbeidspartnere langt bedre innsikt i og forståelse av et byggeprosjekt. Dermed får også kunder og øvrige parter et mer solid grunnlag for å ta viktige beslutninger vedrørende byggedesignen.

Fundamentet for VDC er at samtlige deltakere i et prosjekt har tilgang til riktig informasjon til riktig tid. Det innebærer sanntids- og oppdatert informasjon som gir større forståelse av hva kunden ønsker og hva det vil kreve av innsats for å realisere visjonen.

Hva er VDC?

Samarbeid: Hvordan vi jobber sammen med våre samarbeidspartnere på prosjekter, for eksempel gjennom bruk av NCC Project Studio.

BIM: Hvordan vi oppretter og gjenbruker informasjon ved hjelp av digitale verktøy, for eksempel til (4D) visualisering av tidsplaner, koordinering av tidsluker, kollisjons deteksjon, beregning av materialer og arbeidskraft og så videre.

Prosesser: Hvordan vi støtter arbeidet på våre kjernevirksomhetsområder som design, produksjon og leverandørprosesser.

Ytelsesmåling: Hvordan vi måler verdien av våre handlinger

Hva vi gjør

Med VDC reduserer vi risikoene for både våre kunder og selskapet. Det oppnår vi ved å planlegge, simulere og gjennomgå byggeprosjektet digitalt gjennom hele design- og byggefasen. På den måten foreligger det minimal risiko for feil, og vi skaper optimale rammer for gjennomføring med fokus på bærekraftige løsninger, kvalitet og sikkerhet.

NCC bruker VDC til å håndtere informasjon digitalt gjennom hele prosjektets livsløp, ettersom vi først simulerer, forutsier og analyserer prosjektet og deretter fortsetter i produksjonsfasen og følger opp, dokumenterer og visualiserer fremdrift og ferdig produkt.

VDC kan dessuten brukes i anleggsadministrasjon når byggspesifikasjoner leveres som digitale modeller. Det er enkelt å koble modeller til anleggsadministrasjons-systemer, som for eksempel kan brukes i planlegging av vedlikehold og analyser for fremtidig modernisering.

NCC nedlegger mye arbeid i VDC og er hele tiden på utkikk etter nye muligheter og metoder på dette området. Vi er aktivt medlem i BIM Alliance Sweden og leder tekniske forsknings- og utviklingsprosjekter innen digitale byggemetoder.

Vi samarbeider med Stanford University i USA, som vi anser som verdens fremste akademiske forskningssenter for VDC. Der regnes NCC som en hovedaktør.

“Med over 160 prosjekter som benytter VDC til å håndtere byggefasen, leder NCC hovedentreprenører over hele verden i omfattende bruk av VDC for å gjøre konstruksjonen av bygninger og infrastruktur bedre.”

- Martin Fischer, Stanford University