NCC Green Asphalt®

Lavtemperaturasfalten NCC Green Asphalt® er ett av mange miljøtilpassede produkter NCC har utviklet de siste årene. Ved å videreutvikle metodene for produksjon og blanding, har vi lykkes å senke temperaturen for varm asfalt og samtidig opprettholdt kvaliteten. Miljøgevinsten er blant annet redusert utslipp av karbondioksid (CO2) og svoveldioksid

Samfunnet har behov for en velfungerende infrastruktur kombinert med lavere CO2-utslipp. NCC jobber for å redusere bransjens miljøpåvirkning og utvikler bærekraftige og kostnadseffektive veier for fremtiden.

Med Green Asphalt® har NCC funnet en miljøtilpasset løsning der kvaliteten er den samme som for tradisjonell asfalt. Prosessen er patentbeskyttet og varemerket NCC Green Asphalt® er beskyttet.

Slik lager vi miljøvennlig asfalt - NCC Green Asphalt®

Se hvordan NCC Green Asphalt® lages

Lavtemperaturasfalten NCC Green Asphalt® er ett av mange miljøtilpassede produkter NCC har utviklet de siste årene. Ved å videreutvikle metodene for produksjon og blanding, har vi lykkes å senke temperaturen for varm asfalt og samtidig opprettholdt kvaliteten. Miljøgevinsten er blant annet redusert utslipp av karbondioksid (CO2) og svoveldioksid.