NCC Green Asphalt®

Tar du beslutninger som påvirker både dagens og fremtidens miljø? Flott – det gjør vi også. Faktisk er målet vårt å bli klimanøytrale. NCC Green Asphalt® er måten vi produserer asfalt på som påvirker miljøet i minst mulig grad.

Ved bygging av blant annet veier, gater, gårdsplasser og torg bidrar NCC Green Asphalt® til at det offentlige, entreprenører og private når målene sine. NCC Green Asphalt® viser vei både når det gjelder å redusere CO2 i asfaltproduksjon, ressursbruk og arbeidsmiljø.

NCC Green Asphalt® er vår måte å produsere asfalt på som påvirker miljøet i minst mulig grad. Det samler en rekke verktøy og teknikker som minsker asfaltens miljøpåvirkning og reduserer klimagassutslippene betydelig. Vi har ledet an helt siden innføringen av NCC Green Asphalt® i 2009 og jobber fremdeles kontinuerlig med å utvikle, forbedre og optimalisere på tre viktige områder innen asfaltproduksjon.

Lær mer om NCC Green Asphalt

NCC Green Asphalt® betyr fase ut bruken av fossile energikilder

 • Vi velger energityper som minimerer karbonavtrykket og bruken av fossilt brensel i asfaltproduksjonen 
 • Vi bruker stadig mer trepellets og andre energikilder som erstatning for olje.
 • Når det gjelder elektrisitet, bruker vi alltid fornybar elektrisitet.

NCC Green Asphalt® betyr å øke utnyttelse av energikildene

 • Når det er mulig, benytter vi vår patenterte skummingsteknikk til å produsere asfalten ved lavest mulig temperatur (LTA – low temperature asphalt, lavtemperaturasfalt)
 • Det gir lavere brensel- og energiforbruk sammenlignet med tradisjonelle metoder.
 • Fordi vi utsetter asfalten for mindre varme under produksjonen, oksiderer asfaltbitumenet mindre slik at asfaltdekket blir mer slitesterkt.
 • Lavtemperaturasfalt reduserer dessuten utslipp av støv og røykgasser samt flyktige organiske forbindelser og aromatiske hydrokarboner.
 • Mindre røykgasser gir et bedre arbeidsmiljø og gjør det dessuten mulig å legge asfaltdekke på steder der det er restriksjoner på bruk av vanlig asfalt.

NCC Green Asphalt® betyr gjenbruk

 • NCC Green Asphalt® leder an når det gjelder bruk av returasfalt (RAP) i asfaltproduksjon.
 • I mer enn ti år har vi jobbet systematisk med å utvikle våre teknikker og bruke stadig mer returasfalt ved asfaltfabrikkene våre.
 • I tillegg til returasfalt kan asfalten vår inneholde andre resirkulerte steinmaterialer og resirkulert sement.