Standard asfalt

NCC tilbyr asfalt- og beleggingsmetoder for alle typer bruksområder, og produserer asfalt i en rekke kvaliteter og med forskjellige egenskaper, både standardprodukter og spesialprodukter. Her forklarer vi kort om noen av de vanligste asfaltmassene.

Våre standard asfaltmasser

Asfaltmasser blir ofte referert til som AB = asfaltbetong. Den etterfølgende bokstaven refererer til asfaltens spesifikke egenskaper. Tallet i benevningen handler om størrelsen på grusen som benyttes i blandingen, der for eksempel 16 ganske enkelt betyr 16 millimeter. Da benyttes grus med en størrelse opp til 16 mm.

Noen vanlige benevninger

AB 4/8/11/16 er asfaltbetong
AB PMB er asfaltbetong med polymodifisert bindemiddel
AG 4/8/11/16 er asfalt grus
AGB 4/8/11/16 er asfaltgrusbetong
SKA 4/8/11/16 er skjellettasfalt
DA 4/8/11/16 er drensasfalt