NCC Strongphalt® – en kombinasjon av asfalt og betong

NCC Strongphalt® er et belegg som kombinerer de beste egenskapene fra asfalt og betong – nemlig asfaltens elastisitet og jevnhet og betongens bestandighet og bæreevne.

Waage_Andre_250x250
Andre Waage

Områdesjef Binab/Salg- og markedssjef, NCC Industry