Binab spesialdekker brukes der det er ekstra krav til vanntette dekker, slitesterke dekker og farget asfalt

Spesialasfalt

Fleksibel, vanntett og slitesterk asfalt.

NCC Industry har størst erfaring og sitter på den beste kompetansen når det gjelder vedlikehold og utlegging av membraner på broer og andre konstruksjoner som er avhengig av slitesterke membraner.

Fuktighet, bevegelser, klima og trafikk kan skade brokonstruksjonen. Vi garanterer en asfaltmembran som er fleksibel, 100 % vanntett og med ekstremt lang levetid!

NCC Industry tilbyr følgende produkter og tjenester innen brovedlikehold:

  • Sandblåsing/Blastring
  • Overflatebehandling
  • NCC Støpeasfalt
  • NCC Topeka 4S

Først legges en asfaltmembran som beskytter broen mot ytre påkjenninger. Over membranen legges vanlig asfalt. Denne asfalten må være slitesterk for å tåle trafikkbelastningen. I overgangene på broen legges brofuger.

  • Bromembran legges for å beskytte broen mot klima, trafikk og andre påkjenninger.
  • Asfalten på broer må være slitesterk.
  • I overgangene på broen legges brofuger.