Asfaltprodukter

Gjennom egen produksjon av asfalt kan vi tilby bærekraftige løsninger som styrker kundetilfredsheten og minsker miljøpåvirkningen.

Våre asfaltprodukter

NCC Green Asphalt®

Tar du beslutninger som påvirker både dagens og fremtidens miljø? Flott – det gjør vi også. Faktisk er målet vårt å bli klimanøytrale. NCC Green Asphalt® er vår måte å produsere asfalt på som påvirker miljøet i minst mulig grad.

Binab spesialdekker brukes der det er ekstra krav til vanntette dekker, slitesterke dekker og farget asfalt
Spesialasfalt

NCC bruker Binab til spesialasfalt til blant annet parkeringsanlegg og bruer.

NCC Strongphalt® – en kombinasjon av asfalt og betong

NCC Strongphalt® er et belegg som kombinerer de beste egenskapene fra asfalt og betong – nemlig asfaltens elastisitet og jevnhet og betongens bestandighet og bæreevne.

NCC hjelper deg med asfaltering
Standard asfalt

NCC tilbyr asfalt- og beleggingsmetoder for alle typer bruksområder, og produserer asfalt i en rekke kvaliteter og med forskjellige egenskaper, både standardprodukter og spesialprodukter. Her forklarer vi kort om noen av de vanligste asfaltmassene.

Jonas Beckmann NCC Industry Asfalt
Jonas Beckmann

Sales and Market Manager, NCC Industry