Asfaltprodukter

Gjennom egen produksjon av asfalt kan vi tilby bærekraftige løsninger som styrker kundetilfredsheten og minsker miljøpåvirkningen.

Våre asfaltprodukter

Asphalt_NCC36659
NCC Green Asphalt®

Lavtemperaturasfalten NCC Green Asphalt® er ett av mange miljøtilpassede produkter NCC har utviklet de siste årene.

Parkeringshus_7-800x533
Spesialasfalt

NCC bruker Binab til spesialasfalt til blant annet parkeringsanlegg og bruer.