Asfaltprodukter

Gjennom egen produksjon av asfalt kan vi tilby bærekraftige løsninger som styrker kundetilfredsheten og minsker miljøpåvirkningen.

Våre asfaltprodukter

NCC Green Asphalt er NCCs egen lavtemperatur miljøasfalt
NCC Green Asphalt®

Lavtemperaturasfalten NCC Green Asphalt® er ett av mange miljøtilpassede produkter NCC har utviklet de siste årene.

Binab spesialdekker brukes der det er ekstra krav til vanntette dekker, slitesterke dekker og farget asfalt
Spesialasfalt

NCC bruker Binab til spesialasfalt til blant annet parkeringsanlegg og bruer.