Valle Wood, kontorprosjekt i Oslo

NCC satser milliarder på kontorprosjektet Valle i Oslo. Kontrakten på første byggetrinn, verdt 190 millioner kroner, ble inngått rett før årsskiftet 2016/2017 mellom utvikler NCC Property Development og utbygger NCC Building.

SE FILM: Valle Wood reiser seg på Helsfyr

Bygg A, også kalt Valle Wood, blir Norges største næringsbygg i massivtre. Arbeidene går fra 1. kvartal 2017 og ferdigstilles i Q2 2019.

Valle Hovin-området har hittil ikke vært aktivisert i større grad, men med NCC som aktiv pådriver skjer det nå store forandringer som vil gjøre dette til en vital del av hovedstaden. Første byggetrinn er på 6700 kvadratmeter og totalt vil hele kontorprosjektet Valle bestå av 60.000 kvadratmeter når alle byggetrinn står ferdig.

– Vi gleder oss spesielt til å bygge Valle Wood i massivtre, et fremtidsrettet og bærekraftig byggemateriale som vi har stor tro på, sier Are Strøm, leder i NCC Building.

Valle ligger meget sentralt i Oslo, med bare få minutters gange til kollektivknutepunktet Helsfyr. 

Ambisiøs miljøprofil

I tillegg til at Valle Wood blir bygget i massivtre skal bygget rette seg etter strenge miljøkrav under byggingen og sertifiseres BREEAM excellent.

Byggeperioden blir også preget av NCCs eget "Grønn byggeplass"-konsept. Dette er en intern retningslinje for å sikre en mer miljøvennlig drift i byggeperioden gjennom blant annet fokus på energiforbruk, avfall, transport og redusert kjemikaliebruk. NCCs interne retningslinjer strekker seg lenger enn dagens myndighetskrav.

Valle Wood får et naturlig nordisk uttrykk som er identitetsskapende for både bygget og området. NCC legger vekt på å tilpasse prosjektene for nærområdene og har som ambisjon å bidra til at også disse utvikles for allmenheten. Rundt kontorprosjektet finnes det både boliger, skole, barnehage, treningssenter og Vålerengas nye stadion.

Valle Wood skal fungere som en attraksjon, ikke bare for dem som jobber i området, men også for dem som bor der og de besøkende. Det skal være en opplevelse mer enn bare et bygg man går inn i.

Varmt, grønt og innbydende

Gatedraget mellom byggene vil få en spoiler over første etasje, som blir et utvidet grønt tak, der man kan ha urtehage og andre vekster. Det grønne taket vil være synlig fra gateplan og forsterke miljøfokuset som spesielt betoner viktigheten av varmt og innbydende treverk for å myke opp i omgivelsene med stål og betong.

I Valle Wood er det tenkt et annerledes kontorkonsept med plass til co-working og gründerbedrifter, samt møterom, konferansefasiliteter og ulike serverings- og servicetilbud. I utviklingsfasen har det vært stor interesse for prosjektet som helhet og Valle Wood spesielt.

Eirik Yttervik

Head of sales & marketing, NCC Property Development

Roger Nygård

Head of Building Norway, NCC Building Norge, NCC Building Nordics