FOTO: Lund & Slaatto arkitekter.

Valle Wood, kontorprosjekt i Oslo

Massivtrebygget var første byggetrinn av NCCs kontorprosjekt på Valle i Oslo. Kontrakten på første byggetrinn, verdt 190 millioner kroner, ble inngått rett før årsskiftet 2016/2017 mellom utvikler NCC Property Development og utbygger NCC Building.

SE FILM: Valle Wood reiser seg på Helsfyr

Bygg A, også kalt Valle Wood, ble i 2019 Norges største næringsbygg i massivtre. Byggearbeidene pågikk fra 1. kvartal 2017 til  Q2 2019.

Første byggetrinn var på 6700 kvadratmeter og totalt vil hele kontorprosjektet Valle bestå av rundt 60.000 kvadratmeter når alle byggetrinn står ferdig.

– Vi gleder oss spesielt til å bygge Valle Wood i massivtre, et fremtidsrettet og bærekraftig byggemateriale som vi har stor tro på, sa Are Strøm, leder i NCC Building i forbindelse med byggestart i 2017.

Valle ligger meget sentralt i Oslo, med bare få minutters gange til kollektivknutepunktet Helsfyr. 

Ambisiøs miljøprofil

Valle Wood ble bygget i massivtre og sertifisert BREEAM excellent.

Byggeperioden ble tilpasset NCCs eget "Grønn byggeplass"-konsept. Dette er en intern retningslinje for å sikre en mer miljøvennlig drift i byggeperioden gjennom blant annet fokus på energiforbruk, avfall, transport og redusert kjemikaliebruk.

Valle Wood har et naturlig nordisk uttrykk som er identitetsskapende for både bygget og området. NCC la i planene vekt på å tilpasse prosjektene for nærområdene og en ambisjon om å bidra til at prosjektene utvikles for allmenheten. Rundt kontorprosjektet finnes det både boliger, skole, barnehage, treningssenter og Vålerengas nye stadion.

Valle Wood fungerer i dag som en attraksjon, ikke bare for dem som jobber i området, men også for dem som bor der og besøkende. Det skal være en opplevelse mer enn bare et bygg man går inn i.

Varmt, grønt og innbydende

Gatedraget mellom byggene har fått en spoiler over første etasje, som blir et utvidet grønt tak, der man kan ha urtehage og andre vekster. Det grønne taket er synlig fra gateplan og forsterke miljøfokuset som spesielt betoner viktigheten av varmt og innbydende treverk for å myke opp i omgivelsene med stål og betong.

I Valle Wood er det utviklet et annerledes kontorkonsept med plass til co-working og gründerbedrifter, samt møterom, konferansefasiliteter og ulike serverings- og servicetilbud.