Valle Wood
Illustrasjon: Lund&Slaatto Arkitekter

NCC og Valle Wood fikk Bygg21 Bygghammeren

Under Eiendomsdagene i Larvik 31. august mottok NCC ved NCC Property Developments utviklingssjef Christian Hvass Bygghammeren fra Bygg21 for «Beste praksis». Prisen mottas for utviklingen av kontorbygget Valle Wood på Valle i Oslo.

Bygg21 er et samarbeid mellom bygg – og eiendomsnæringen og statlige myndigheter. Målet for samarbeidet er å legge til rette for at næringen bedre kan løse utfordringer innenfor bærekraft, produktivitet og kostnadsutvikling.

Bygghammeren Beste praksis deles ut til beste praksis innen plan- og byggesak, bærekraftig kvalitetsarbeid, samhandling i byggeprosjekter, industrialisering og bruk av digitale løsninger, samt bruk av rett kompetanse.

Prisen Beste praksis kjennetegnes av at den gir bidrag til kostnadseffektivitet og bærekraft, og at den egner seg for å bli brukt av mange bredt.

Beste Praksis: NCC Property Development fikk nylig prisen Bygg21 Bygghammeren Beste praksis for utviklingen av kontorbygget Valle Wood på Valle i Oslo. Prisen ble delt ut til utviklingssjef i NCC Property Development Christian Hvass (t.h.) av Jon Gangdal på vegne av Bygg21.

– Det er gledelig å bli belønnet for innovasjon og nyskapning for noe som er så gøy som eiendomsutvikling. Når vi startet utviklingen på Valle var vi enige om at det første bygget burde ha et særlig innhold, bidra til nærområdet og miljøet og samtidig være nyskapende. Slik ble Valle Wood født - 7.000 kvm med massivtre.  Et fantastisk design fra Lund & Slaatto Arkitekter gjør dette til et moderne kontorbygg med et fantastisk serviceareal som gjør det å være i et kontorbygg til en helt ny opplevelse. Valle Wood er selve hjertet i vår langsiktige utvikling på Valle, sier utviklingssjef i NCC Property Development, Christian Hvass.

Les mer om Valle Wood: Valle for alle

Begrunnelsen
I begrunnelsen fra Bygg21 skriver juryen følgende:
«Til tross for at dette er ett av de første og største limtre/massivtre kontorbygg i Norden, gjennomføres prosjektet innenfor budsjettert tid og kostnad. Materialbruken har bidratt til mindre støy, støv og lettere konstruksjoner. Dette har resultert i stor trivsel og lavt sykefravær blant alle på byggeplassen. Christian Hvass og NCC har satt standard for beste praksis bruk av tre i kontorbygg. Kombinert med den økte produksjonskapasiteten for norske leveranser av massivtre kan Valle Wood sette standard for økt verdiskapning og bærekraft i norske kontorbygg.»