Kistefossdammen barnehage

Kistefossdammen barnehage er Norges første offentlige plusshus. Prosjektet ble ledet av NCC, men er en samspillkontrakt mellom flere parter.

Future Built Barnehage

Kistefossdammen barnehage er ca 1.300 kvm og har 6 avdelinger for totalt 100 barn. Barnehagen er bygget som et forbildeprosjekt i Future Built, med mål om å oppnå 50 prosent reduserte klimagassutslipp fra energi, materialer og transport.

Prosjektmålet var å utvikle et bygg med et arkitektonisk spennende design. Bygget vil bli et plusshus der det produserte overskuddet av energi vil tilsvare årsforbruket til to elbiler.

Lokal og fornybar energi

Som det første plusshuset etter FutureBuilts definisjon skal plusshuset generere mer energi enn det forbruker gjennomsnittlig per år. Plusshuset blir forsynt med 100 prosent lokal fornybar energi fra bergbrønner og solceller. Byggets tak har en spennende utforming med «takhatter» som huser solceller og vinduer. De høye takformene gir unike forutsetninger for et godt inneklima og god akustikk, og legger til rette for bruk av naturlig ventilasjon i sommerhalvåret. Takformene er også en betydelig drivkraft for husets energiproduksjon da alle solcellene blir plassert her. Takets markante utforming er et sentralt element i bygningens energidesign.

Bærekraftig samfunn for nye borgere

Målet for "forbildeprosjektene" under Future Build er at de skal ha høy arkitektonisk og miljømessig kvalitet, og at de skal bidra til et godt og robust bymiljø med høy livskvalitet. I Kistefossdammen Barnehage i Heggedal er det i tillegg et særlig potensiale i at selve bygningen og dens omgivelser skal fremme en dypere forståelse for hvordan energi og miljø er forbundet blant de nye "borgere" som skapes her, og dermed bidra til at de skaper et mer bærekraftig norsk samfunn.

Bygning og landskap skal støtte både lek og læring, og tilby fysiske rammer som fremmer barn og voksnes trivsel, og samtidig deres forståelse for hvordan energi, miljø, og biodiversitet kan balanseres i en moderne, levende, og attraktiv barnehage.

NCC har lang erfaring med miljøbygg

NCC har høy kompetanse på oppføring av bærekraftige bygg, og bygget i 2012 Asker kommunes første passivhus, Borgenbråten Bo- og Aktivitetssenter. Andre offentlige prosjekt med høy miljøstandard er Haukåsen barnehage i Trondheim, Norges første BREEAM-sertifiserte undervisningsbygg og prosjektet Brynseng skole for Undervisningsbygg KF i Oslo, som er et pilotprosjekt på nesten nullenerginivå (nNEB).

Illustrasjon: Arkitekt Christensen og Co.

Gunnar Svein Ulvestad

Konseptansvarlig Badeanlegg, Samspill, NCC Building Nordics