NCCs anleggsprosjekt Alcoa Mosjøen Havn er CEEQUAL-sertifisert.

CEEQUAL – En felles miljøplattform i anleggsprosjekter

NCC har ambisiøse mål for bærekraft i vår virksomhet, og jobber blant annet aktivt for å ta i bruk miljøsertifiseringsordningen CEEQUAL som en felles miljøplattform i anleggs- og infrastrukturprosjekter.

The Civil Engineering Environmental QUALity Assessment & Awards Scheme (CEEQUAL) er et sertifiseringssystem som bedømmer miljø- og bærekraftprestasjon til infrastruktur- og anleggsprosjekter.  

NCCs bærekraftsarbeid danner grunnlaget for NCCs fremtidige utvikling, og de viktigste målene for selskapet er belyst i vårt rammeverk for bærekraft

Den internasjonale miljøsertifiseringsordningen CEEQUAL er verdens ledende sertifiseringssystem for anleggsprosjekter. CEEQUAL er godt gjennomprøvd og utviklet gjennom 20 år, og NCC jobber for å implementere miljøverktøyet både i egne anleggsprosjekter , så vel som en felles miljøplattform i den norske anleggsbransjen. 

Ved utgangen av 2019 er tre norske anleggsprosjekter CEEQUAL-sertifisert, og sertifiseringsordningen er på god fart inn i norsk anleggsbransje.

Dette vil generere store fordeler og bidra til økt fokus på dette viktige temaet i hele bransjen.  Samtidig vil det bidra til et mer forutsigbart marked når det kommer til krav til entreprenører, slik at en kan jobbe målrettet i hele prosjektperioden fra planlegging, prosjektering, utførelse og drift.

Slik kan anleggsbransjen virkelig bidra med økt bærekraftprestasjon på sine prosjekt – og bli en sentral bidragsyter i det grønne skiftet.

 

NCCs CEEQUAL-sertifiserte prosjekt:


Alcoa, Mosjøen Havn

E4 Rotebro, Stockholm

Kvarnbyterassen, Mölndal