Klart for prøvehopp i Granåsen i Trondheim

Med NCCs ferdigstillelse og overlevering av storbakke og normalbakke 21.12.22, er bakkene i Granåsen Idrettspark i Trondheim klare for å tas i bruk. Onsdag var det prøvehopping av det norske hopplandslaget.

Byggingen av Trondheims hovedarena for vinteridrett tar form, og onsdag 1.februar var det klart for prøvehopping da hopplandslagets Johann Andre Forfang og Eirin Kvandal som de første satte utfor bakkene.

Med Trondheims ordfører Rita Ottervik i spissen var en rekke inviterte gjester tilstede og fikk overvære prøvehoppene; Johann Andre Forfang med 125 meter i stor bakke og Eirin Kvandal med 81 meter i normalbakken.

NCCs prosjektledere Svein Arne Henriksen og Stine Stenberg Stensheim er godt fornøyd med hopparenaen og byggingen så langt.

– Å bygge hoppbakker og skiarena er ingen «vanlig» bygg- og anleggsjobb, derfor har vi benyttet et håndplukket og solid lag av fagekspertise med erfaring i prosjektet. Det har gått svært bra, med fremdrift i henhold til plan, og godt samarbeid med byggherre og øvrige aktører. Nå gleder vi oss til å se hoppbakkene tas i bruk, sier Henriksen.

– Dette er et fantastisk utbyggingsområde, og et anlegg både for bredde- og toppidrett. I dag åpner vi hoppbakker som er robuste, holdbare og bærekraftige og bygd for framtida, framholdt ordfører Rita Ottervik.

NCC fortsetter byggingen
NCC startet byggingen av den nye arenaen høsten 2021
og hele anlegget skal etter planen ferdigstilles til høsten. I tillegg til nye hoppbakker omfatter byggingen også ny skiskytterarena, nye skibro, nytt dommerbygg, nye trenertribuner, nytt arenabygg med skytehall integrert i tribunene, ny stolheis, samt sikring av skråninger, drenering og adkomstveier.

Etter prøvehoppingen er begge bakkene klare til bruk blant annet for treningshopping. Men fortsatt gjenstår en del arbeider.

– Vi fortsetter med gjenstående grunn-, betong- og tømrerarbeider, blant annet på arenabygget og skiskytterstadion. At bakkene tas i bruk mens vi jobber, løser vi greit ved å tilpasse arbeidene, forteller Stenberg Stensheim. 

Etter at hoppbakker og hopptårn ble overlevert 21.desember, overleveres trenertribunen i februar, dernest dommertårnet i mars, og til høsten ferdigstilles og overleveres hele arenaen til Trondheim kommune.

Et helårs hverdagsanlegg
Granåsen idrettspark blir videreutviklet til et helårs hverdagsanlegg tilrettelagt for trening og konkurranser, barn og unge, paraidrett og store arrangementer. Gjennom en innledende samspillsfase med Trondheim kommune og NCC er prosjektet optimalisert, og prosjektdeltakerne har sammen utarbeidet robuste tekniske løsninger og planer for selve gjennomføringen av byggearbeidene.

Prosjektet er ett samarbeid mellom NCC Building og Infrastructure avd Civil.

– Slik får vi utnyttet og samlet vår spisskompetanse i ett prosjekt med mange ulike bygningsdeler både på kompliserte grunn og betongarbeider og på bygg samt prosjekteringsledelse, sier prosjektleder Stenberg Stensheim.

Les mer: Bygger Granåsen Idrettspark med spesialkompetanse

For mer informasjon, kontakt

Stine Stenberg Stensheim, Prosjektleder NCC Building Midt-Norge
T: +47 938 07 479  E: stine.stensheim@ncc.no

Svein Arne Henriksen, Prosjektleder NCC Infrastructure Store prosjekt,
T: +47 995 17 365  E: svein.arne.henriksen@ncc.no

Robin Stenersen, Kommunikasjonsrådgiver NCC Infrastructure
T: +47 952 90 219  E: Robin.Stenersen@ncc.no

Robin Stenersen, kommunikasjonsrådgiver NCC Infrastructure

T: +47 952 902 19  E: robin.stenersen@ncc.no

Om NCC. NCC er et av de ledende entreprenørselskapene i Norden. Som ekspert på å drive komplekse byggeprosesser, bidrar NCC til en bygg- og anleggsvirksomhet som har positiv innvirkning på kundene og for samfunnsutviklingen som helhet. Virksomheten omfatter utvikling av næringseiendom, bygge- og infrastrukturprosjekter samt produksjon av asfalt og steinmaterialer. I 2021 omsatte NCC for cirka 53 milliarder SEK og 13 000 ansatte. NCCs aksjer er notert på Nasdaq Stockholm.