Granåsen Idrettspark, Trondheim

NCC og Trondheim kommune signerte 9. april kontrakt for bygging av nye Granåsen Idrettspark. Gjennom en innledende samspillsfase er prosjektet optimalisert, og deltakerne i prosjektet har sammen utarbeidet robuste tekniske løsninger og planer for gjennomføringsfasen. Kontraktsverdien er ca MNOK 470.

Ta et prøvehopp i storbakken, Granåsen idrettspark

Stensheim Stine Stenberg

Prosjektleder, NCC Building Nordics

Svein Arne Henriksen

Prosjektleder, NCC Infrastructure