En trygg arbeidsplass

"Ingen skal trenge å bli skadet eller miste livet på jobben". Det er NCCs visjon for et sunt og sikkert arbeidsmiljø, som også ligger til grunn for NCCs HMS-policy.

Et godt arbeidsmiljø har en svært positiv innvirkning på arbeidsplassen når det gjelder moral, produktivitet, helse og sikkerhet. Å skape og fastholde et sunt og sikkert arbeidsmiljø er derfor en grunnleggende forutsetning for å kunne håndtere kompleksiteten i produksjonsprosessen. Alle NCC-ansatte, samarbeidspartnere, underleverandører og leverandører skal alltid bidra til sikker atferd og ha HMS som høyeste prioritet. Dette skal skje samtidig som alle bidrar aktivt til NCCs ambisjon om å ha det beste arbeidsmiljøet i bransjen.

NCC opererer i en industri som gjør store fremskritt på HMS-området. Men siden ansatte i byggebransjen regelmessig blir utsatt for ulike typer risikoer på arbeidsplassene, er bevisstheten rundt sikkerhet av grunnleggende betydning i alle NCCs prosjekter: Sikkerhet er høyeste prioritet!

Den strategiske målsettingen med HMS-arbeidet er å hindre ulykker generelt samt å eliminere forekomsten av alvorlige ulykker og hendelser. Målet er å hindre alvorlige ulykker ved å fokusere på aktiviteter som tar utgangspunkt i de grunnleggende årsakene som fører til ulykker: planlegging, sikker atferd og tekniske sikkerhetsbarrierer. Dette gjelder for alle som jobber for NCC. 

  • Planlegging er viktig for helse og sikkerhet, men også en avgjørende faktor for økt produktivitet, effektivitet og lønnsomhet. NCC jobber for å gi HMS høyeste prioritet i prosjektenes planleggingsfase.
  • Fokuset på atferd er nært knyttet til arbeidet med implementering av NCC Star Behaviours, som bidrar sterkt til at HMS fortsetter å være en integrert del av vår bedriftskultur. 
  • Tekniske sikkerhetsbarrierer er fysiske og digitale barrierer mellom menneske og det som utgjør risikoen for en ulykke. Det innebærer at barrieren enten kan stoppe eller varsle en person om den aktuelle risikoen.

I NCCs arbeid med å eliminere alvorlige hendelser legges det hovedsakelig vekt på tre identifiserte høyrisikoområder: arbeid i høyden, tunge kranløft og arbeid med tunge maskiner.