Awareness Day

"Våg å ta Time OUT" – temaet for Awareness Day 2022.

Klokken 09.00 den første onsdagen i september hvert år samles alle ansatte på sine arbeidsplasser – både i produksjonen og på kontorene – for å jobbe med et felles tema for dagen. Dette skal skape refleksjon og diskusjon som senere skal følges opp på hver enkelt arbeidsplass.

Awareness Day fokuserer på HMS ved at vi drøfter egen atferd og øker bevisstheten rundt holdninger og atferd, både på gruppe- og individnivå. Målsettingen er at Awareness Day skal styrke bedriftskulturen med Star Behaviours, der HMS  er en naturlig del av de daglige rutinene, som igjen skal føre til sunnere og sikrere arbeidsmiljøer og til NCCs visjon om null ulykker.

Awareness Day 2022 - fra medarbeidere

Awareness Day 2023 finner sted 6. september. Dager igjen:

96