Awareness Day – en dag for refleksjon og ettertanke

Den første onsdagen i september hvert år samles alle medarbeidere kl. 09.00 på sine respektive arbeidsplasser – enten det er i produksjonen eller på kontoret – for å følge en felles agenda og et felles fokusområde for hele NCC. Agendaen skal lede til refleksjon og diskusjon, og resultatet skal senere følges opp av hver arbeidsplass.

Awareness Day fokuserer på helse og sikkerhet, der vi diskuterer atferden vår og øker bevisstheten om holdninger og atferd som et team og som enkeltpersoner. Formålet er å øke bevisstheten rundt sikkerhet og styrke sikkerhetskulturen for å bidra til vårt langsiktige mål om å redusere ulykker generelt og eliminere alvorlige ulykker og hendelser.  

Tema for Awareness Day 2024 

Årets tema, "Jeg går aldri på kompromiss med sikkerheten. Jeg arbeider trygt eller ikke i det hele tatt." fremhever det kritiske behovet for å gjenkjenne og adressere risikofylt atferd som kan føre til utrygge og usunne arbeidsmiljøer.