Awareness Day – en dag for refleksjon og ettertanke

Den første onsdagen i september hvert år samles alle medarbeidere kl. 09.00 på sine respektive arbeidsplasser – enten det er i produksjonen eller på kontoret – for å følge en felles agenda og et felles fokusområde for hele NCC. Agendaen skal lede til refleksjon og diskusjon, og resultatet skal senere følges opp av hver arbeidsplass.

Awareness Day fokuserer på helse og sikkerhet, der vi diskuterer atferden vår og øker bevisstheten om holdninger og atferd som et team og som enkeltpersoner. Formålet er å øke bevisstheten rundt sikkerhet og styrke sikkerhetskulturen for å bidra til vårt langsiktige mål om å redusere ulykker generelt og eliminere alvorlige ulykker og hendelser. 

Tema for Awareness Day 2023: Sikkerhetskultur 

Temaet for årets Awareness Day var sikkerhetskultur – våre felles holdninger, verdier og atferd rundt sikkerhet og arbeidsmiljø. Ved å diskutere sikkerhetskulturen kan vi sammen reflektere over hvordan våre holdninger og atferd påvirker sikkerheten på vår felles arbeidsplass.