Time Out

Vi er overbevist om at det er mulig å hindre ulykker hvis vi tar vare på hverandre og våger å si fra hvis vi ser ting som føles feil eller er risikable.

Hva er Time Out?

Time Out er et enkelt verktøy utviklet for å stoppe opp og sikre farlige situasjoner.
Det er et nøkkelverktøy som styrker og gjør at alle som jobber for NCC, har mulighet til å kunne jobbe sikkert eller ikke jobbe i det hele tatt! Det er en måte å støtte oss på i forsøket på å skape det sunneste og sikreste arbeidsmiljøet i hele bransjen.
Ved å være bevisst på hverandre, uavhengig av organisatorisk nivå eller arbeidsoppgaver, og aktivt sette seg inn i hverandres arbeidssituasjon og skape engasjement for hverandres velbefinnende, er det mulig for alle å ta en Time Out og sikre situasjonen før det skjer en ulykke.

Hvordan brukes Time Out?

  1. Reager og si fra hvis du oppdager en utrygg situasjon
  2. Handle selv og ta kontakt med lederen din ved behov
  3. Diskuter selve risikoen, finn en løsning og rapporter eventuell lærdom som kan trekkes fra situasjonen
  4. Sikre trygge arbeidsforhold
  5. Fortsett å jobbe på en sikker måte!