HMS-uken

Gjennom en hel uke fokuserer vi på og fortsetter å styrke vår felles sikkerhetskultur.

HMS-uken gir oss mulighet til å utføre aktiviteter knyttet til helse og sikkerhet med det formål å få mer inspirasjon, kunnskap og engasjement, og for å kunne skape det tryggeste arbeidsmiljøet i bransjen.

Med utgangspunkt i hver arbeidsplass og arbeidssituasjon kan jobbteam og medarbeidere velge å konsentrerer seg om ulike aktiviteter som inspirerer til læring og kunnskap om HMS. Det forventes at alle NCC-ansatte, også underentreprenører, deltar i HMS-uken.