På arbeidsplassen

Her kan du som leverandør finne retningslinjer og nyttig informasjon i forkant av og under arbeidsplass-besøket.

Sikkerhet på arbeidsplassen

NCC har høyt fokus på sikkerhet for å forebygge skader. Det er et mål i NCC at ingen medarbeidere, verken egne eller hos leverandører, blir skadet i sitt arbeid.

Som for våre egne ansatte stilles det strenge krav til HMS for NCCs leverandører og underentreprenører. Det kan du lese mer om her.

Vår Code of Conduct

I disse atferdsreglene beskriver vi hvilke krav vi stiller til handlingsmåter og atferd blant NCCs styremedlemmer, ledelse og medarbeidere, og som vi også forutsetter at alle våre forretningspartnere respekterer.

Helse og sikkerhet

Tenk sikkert - jobb sikkert - vær sikker.
NCCs policy for helse, miljø og sikkerhet utgjør sammen med NCCs verdigrunnlag basisen for arbeidet med å skape et sunt og sikkert arbeidsmiljø. Det er et mål at ingen skal bli skadet i sitt arbeide. Alle medarbeidere skal føle seg trygge, og arbeidskulturen i NCC oppmuntrer til at sikkerhetsspørsmål drøftes åpent.