Pukk, grus, sand og stein fra NCC

Innlevering av materialer

I NCC Steinmaterialer jobber vi for å fremme gjenbruk og resirkulering av materialer, byggestein, asfalt, betong, jord og utgravde masser fra byggeprosjekter. Vi kan også tilby henting av visse materialer der gjenbruk eller resirkulering er vanskelig å utføre.

For at vi i NCC skal kunne hjelpe deg som kunde med håndtering av  materiale eller avfall, trenger vi informasjon fra deg.

Vi trenger å vite:

  • Hvem er du
  • Hva slags materiale er det
  • Avfallskoden til materialet i henhold til avfallsforordningen (2011: 927)
  • Hvor materialet kommer fra
  • Hvordan materialet oppsto
  • Hvis det er prøver, kontroller eller analyser knyttet til materialet

Detaljene finner du i skjemaet under. Dette må sendes til våre selgere i god tid før leveringen skal foregå, minst tre dager før, helst mer. Dette er slik at vi kan sjekke informasjonen mot forholdene til anlegget og forberede leveransen din på best mulig måte.

Alle våre pukkverk har betingelser som styrer virksomheten, hva vi har lov til å motta, resirkulere eller sette inn. Mulighetene og våre tillatelser ser annerledes ut fra anlegg til anlegg. Se mer hvilke spesifikke regler som gjelder for våre anlegg under hver pukkverkside.

Hvis du har spørsmål, er du velkommen til å kontakte en av våre selgere. Kontaktinformasjon og informasjon om hvem skjemaet skal sendes til, finner du på pukkverksidene. Til høyre ser du de pukkverkene som mottar materiale eller avfall.

 

Espen Allum

Salgssjef, innland, Steinmaterialer, NCC Industry

Øystein Nordtorp, Salg- og markedssjef, Steinmaterialer, NCC Industry
Øystein Nordtorp

Salg- og markedssjef, Steinmaterialer, NCC Industry

Morten Solli

KS-leder, Steinmaterialer, NCC Industry