Valberg pukkverk, Kragerø

Valberg pukkverk ligger på Valberghalvøya i Kragerø kommune, ikke langt fra Kragerø sentrum. Valberg pukkverk har egen kai for eksport av steinmaterialer med skip.

Innfører restriksjoner ved kjøp i NCC-pukkverkene

På grunn av Korona-smittefare innføres begrensninger for privatpersoner i forbindelse med kjøp av steinmaterialer.

For å hindre smitte innføres følgende restriksjoner:

  • Ikke forlat bilen under ditt besøk på pukkverket.
  • Vi tar ikke imot kontanter. Vi foretrekker Vipps eller faktura.
  • All dokumentbehandling vil skje med beskyttelseshansker for å redusere faren for smitte.

Vi har fortsatt åpent for kunder, og vi ber om at alle besøkende respekterer anbefalingene om avstand til hverandre (1 meter) og følger håndhygieneretningslinene som er gitt.

Hilsen NCC Steinmaterialer Norge.

 

Åpningstider

Mandag - fredag kl. 07.30 – 15.30.

Valberg pukkverk

Bergarten i pukkverket er Hyperit, en blå-sort, middels til finkornet bergart, med høy vekt. Bergarten er uten kvarts eller skadelige tungmetaller.
Pukkverket leverer over alt hvor man kommer til med lastebil, skip eller lekter. Mot sjøen har pukkverket en havn som kan ta imot store lasteskip.

Bruksområder

Asfalttilslag - steinens styrke og klebeegenskaper gjør den godt egnet som asfalttilslag. Man får en asfalt med lengre levetid.

Betongtilslag - som betongtilslag er steinen godt egnet da den er meget lite påvirkelig i forhold til miljøet.

Sportsarenaer - på travbaner, friidrettsplasser, fotballbaner, racerbaner, tennisbaner, og golfbaner brukes Hyperit med gode resultater.

Kystsikring - på grunn av sin styrke og høye egenvekt brukes steinen til sikring av kyster og kanaler, til bygging av demninger og moloer, og som tildekkingsmateriale for kabler og rør på havbunnen.

Veibygging - 0-16 og 0-32 mm veipukk pakker lett og er velkjent for sin evne til å skape stabile bærelag i veier.

Jernbanepukk - med stor styrke skaper steinen et stabilt bærelag for jernbaner.

Mureblokk - estetisk anvendes spesielt utvalgte steinblokker til å bygge brygger, lage forstøtningsmurer og dekorere tunnelåpninger og andre elementer i veinettet.

Gårdsplass - steinen er velgradert i alle størrelser og er da velegnet som småstein på gårdsplasser og i oppkjørsler.

Sertifikater

S-EN 12620 Tilslag for betong.

NS-EN 13043 Tilslag for bituminøse masser og overflatebehandlinger for veger, flyplasser og andre trafikkarealer.

NS-EN 13242 Tilslag for mekanisk stabiliserte og hydraulisk stabiliserte materialer til bruk i bygg- og anleggsarbeid og vegbygging.

NS-EN 13383-1 Vassbyggingsstein.

Nina Carlsen_SteinmaterialerNO_LoRes
Nina Carlsen

Avdelingsleder Valberg Pukkverk, NCC Industry

Valberg pukkverk, Kragerø
Valberg pukkverk, Kragerø
Besøksadresse:

Valberg, 3770 Kragerø

Telefon: +47 400 03 368