Arna steinknuseverk, Bergen

Arna steinknuseverk ligger i Ytre Arna i Bergen kommune, 18 km nordøst for Bergen sentrum. Bergarten her er Anortosittisk gneis - en middels til finkornet grå bergart, med en densitet på ca. 2,94 tonn/m3.

Innfører restriksjoner ved kjøp i NCC-pukkverkene

På grunn av Korona-smittefare innføres begrensninger for privatpersoner i forbindelse med kjøp av steinmaterialer.

For å hindre smitte innføres følgende restriksjoner:

  • Ikke forlat bilen under ditt besøk på pukkverket.
  • Vi tar ikke imot kontanter. Vi foretrekker Vipps eller faktura.
  • All dokumentbehandling vil skje med beskyttelseshansker for å redusere faren for smitte.

Vi har fortsatt åpent for kunder, og vi ber om at alle besøkende respekterer anbefalingene om avstand til hverandre (1 meter) og følger håndhygieneretningslinene som er gitt.

Hilsen NCC Steinmaterialer Norge.

OBS! Vi har avviklet vår veietjeneste. Prislisten vil snart bli oppdatert. 

Åpningstider for lasting

Mandag-torsdag 06.00-22.00

Fredag 06.00-15.00

Lørdag stengt

Åpningstider servicesenter vekt

Mandag-torsdag 05.45-18.00

Fredag og dager før helligdag 05.45-16.00

Åpningstider kontor Arna

Mandag - Fredag 06.00 - 15.00


Bruksområder

  • Asfalttilslag - steinens styrke og ekstremt gode vedheftegenskaper gjør den godt egnet som asfalttilslag.
  • Veibygging - med stor styrke skaper steinen et stabilt bærelag i veier.
  • Jernbanepukk - med stor styrke skaper steinen et stabilt bærelag for jernbaner.
  • Sportsarenaer - som grus på idrettsanlegg og fotballbaner brukes steinen med gode resultater.
  • Veggrus - steinen brukes til dekke på grusveger med gode resultater: den setter seg godt og er meget motstandsdyktig mot ødeleggelser fra regnvann.

Sertifikater

NS-EN 13043 Tilslag for bituminøse masser og overflatebehandlinger for veger, flyplasser og andre trafikkarealer.

NS-EN 13242 Tilslag for mekanisk stabiliserte og hydraulisk stabiliserte materialer til bruk i bygg- og anleggsarbeid og vegbygging.

Vegard Løwø
Vegard Løwø

Avdelingsleder Arna Pukkverk, NCC Industry

Arna Steinknuseverk
Arna Steinknuseverk
Besøksadresse:

Gaupåsvegen 1, 5265 Ytre Arna

Ordretelefon 23 88 03 11
Faktura-telefon 23 88 03 13