Trygge og sikre arbeidsplasser

Vårt overordnede mål er at ingen skal skade seg på jobb. Alle skal oppleve en trygghet i sin arbeidshverdag og se frem til å dra på jobb i et inkluderende miljø med gode arbeidskollegaer.

Hos oss i NCC handler HMS først og fremst om det å ta vare på hverandre. For å få det til kreves det riktige holdninger, kunnskap og innsikt, samt en grunnleggende forståelse for at de valg vi gjør kan påvirke personer og omgivelser i en heldig eller uheldig retning.

Holdninger til HMS – gjenspeiler ofte en bedriftskultur og er avgjørende når vi som entreprenør velger ut prosjektledelsen til alle våre prosjekter. Det er vår øverste ledelse som er de viktigste personene for å skape disse gode holdningene å gå foran med et godt eksempel. Dette gjør de ved å sette HMS øverst på dagsordenen, være synlig ute i prosjektene gjennom ledelsesinspeksjoner og være tydelige for å fremme gode holdninger eller adferd.

Kunnskap om HMS – Vi må sikre at vi har god oversikt over hva som er myndighetenes krav til opplæring, kundekrav og hva vi selv mener er viktig for å gi oss i NCC best mulig verktøy for løse oppgavene. Vi organiserer og tilrettelegger prosjekteringsleder nettverk, og utarbeider strategiske opplæringsplaner for de ulike stillings-kategoriene.

Til å hjelpe oss med dette har vi NCC Skolen som sørger for å ha en oversikt over de behov vi måtte ha for opplæring, og holde oversikt over hvem som har tatt hvilken type opplæring, og når disse er gjenstand for fornyelse. Listen over type kurs er lang, men omfatter alt fra lederopplæring i arbeidsmiljøloven på hva som er en leders plikter, til 40 timers HMS kurs og oppfriskning av disse. Vi har også egenproduserte web baserte kurs i HMS, bruk av ulike typer arbeidsutstyr, stillaser og varme arbeider.

Jobbe sammen – Helse, arbeidsmiljø og sikkerhetsarbeid er et arbeid vi gjør sammen i alle aktiviteter fra prosjekteringen starter opp. Både når vi foretar valg av underentreprenører og leverandører, men også i et tett samarbeid med kunden, myndigheter og omgivelser. Det handler om å gjøre hverandre gode og se utfordringer tidlig.