Trygge og sikre arbeidsplasser

Ingen skal noen gang måtte miste livet eller bli skadet på jobben. Det er NCCs selvinnlysende visjon for helse og sikkerhet og en del av NCCs helse- og sikkerhetspolicy.

I NCCs kultur har arbeidsmiljø og bevissthet om sikkerhet alltid topp prioritet. Vi jobber systematisk for å redusere antall ulykker og dermed nå vår nullvisjon. Siden 2011 er antall ulykker på våre arbeidsplasser redusert med 50 prosent. Verdier er selve utgangspunktet for å oppnå et bedre arbeidsmiljø. NCCs verdier veileder oss både i vanskelige beslutninger og daglige beslutninger.